Usvojeni dnevni red Sedme redovne sjednice

Verzija za štampanjePDF верзија
Datum sjednice: 
12.12.2023
1. Poslanička pitanja i odgovori – Aktuelni čas;
2. Prijedlog programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2024–2026. godine – po hitnom postupku;
3. Prijedlog budžeta Republike Srpske za 2024. godinu – po hitnom postupku;
4. Prijedlog zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2024. godinu – po hitnom postupku;
5. Prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2024. godinu;
6. Prijedlog odluke o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa za 2024. godinu;
7. Prijedlog odluke o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2024. godini;
8. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci – Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj za Programsko finansiranje razvojnih politika za zdravstvene sisteme u Bosni i Hercegovini – po hitnom postupku;
9. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dohodak – po hitnom postupku;
10. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o doprinosima – po hitnom postupku;
11. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o otpisu potraživanja – po hitnom postupku;
12. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske – po hitnom postupku;
13. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske – po hitnom postupku;
14. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj – po hitnom postupku;
15. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti – po hitnom postupku;
16. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječjoj zaštiti – po hitnom postupku;
17. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o radu – po hitnom postupku;
18. Prijedlog zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme u Republici Srpskoj;
19. Prijedlog zakona o elektronskom novcu;
20. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednim zadrugama;
21. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju;
22. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljstvu;
23. Nacrt zakona o imunitetu Republike Srpske – prijedlog narodnih poslanika;
24. Nacrt zakona o referendumu i građanskoj inicijativi – prijedlog narodnih poslanika;
25. Nacrt zakona o lovstvu;
26. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom režimu izvršenja kazne zatvora;
27. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima;
28. Izvještaji JP „Radio-televizije Republike Srpske”:
a)Izvještaj o radu JP „Radio-televizije Republike Srpske” za 2019. godinu i Izvještaj o reviziji finansijskog poslovanja JP „Radio-televizije Republike Srpske”;
b) Izvještaj o radu JP „Radio-televizije Republike Srpske” za 2020. godinu i Izvještaj o reviziji finansijskog poslovanja JP „Radio-televizije Republike Srpske”;
v) Izvještaj o radu JP „Radio-televizije Republike Srpske” za 2021. godinu i Izvještaj o reviziji finansijskog poslovanja JP „Radio-televizije Republike Srpske”;
g) Izvještaj o radu JP „Radio-televizije Republike Srpske” za 2022. godinu i Izvještaj o reviziji finansijskog poslovanja JP „Radio-televizije Republike Srpske”;
29. Izbor i imenovanja.