Усвојени дневни ред Седме редовне сједнице

Верзија за штампањеPDF верзија
Датум сједнице: 
12.12.2023
1. Посланичка питања и одговори – Актуелни час;
2. Приједлог програма економских реформи Републике Српске за период 2024–2026. године – по хитном поступку;
3. Приједлог буџета Републике Српске за 2024. годину – по хитном поступку;
4. Приједлог закона о извршењу буџета Републике Српске за 2024. годину – по хитном поступку;
5. Приједлог одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске за 2024. годину;
6. Приједлог одлуке о краткорочном задуживању Републике Српске емисијом трезорских записа за 2024. годину;
7. Приједлог одлуке о износу гаранција које може издати Република Српска у 2024. години;
8. Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци – Међународној банци за обнову и развој за Програмско финансирање развојних политика за здравствене системе у Босни и Херцеговини – по хитном поступку;
9. Приједлог закона о допунама Закона о порезу на доходак – по хитном поступку;
10. Приједлог закона о допунама Закона о доприносима – по хитном поступку;
11. Приједлог закона о измјени Закона о отпису потраживања – по хитном поступку;
12. Приједлог закона о измјени Закона о платама запослених у области културе Републике Српске – по хитном поступку;
13. Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске – по хитном поступку;
14. Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској – по хитном поступку;
15. Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености – по хитном поступку;
16. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о дјечјој заштити – по хитном поступку;
17. Приједлог закона о измјени Закона о раду – по хитном поступку;
18. Приједлог закона о производњи наоружања и војне опреме у Републици Српској;
19. Приједлог закона о електронском новцу;
20. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о пољопривредним задругама;
21. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о обавезним осигурањима у саобраћају;
22. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о угоститељству;
23. Нацрт закона о имунитету Републике Српске – приједлог народних посланика;
24. Нацрт закона о референдуму и грађанској иницијативи – приједлог народних посланика;
25. Нацрт закона о ловству;
26. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о посебном режиму извршења казне затвора;
27. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о геолошким истраживањима;
28. Извјештаји ЈП „Радио-телевизије Републике Српске”:
а)Извјештај о раду ЈП „Радио-телевизије Републике Српске” за 2019. годину и Извјештај о ревизији финансијског пословања ЈП „Радио-телевизије Републике Српске”;
б) Извјештај о раду ЈП „Радио-телевизије Републике Српске” за 2020. годину и Извјештај о ревизији финансијског пословања ЈП „Радио-телевизије Републике Српске”;
в) Извјештај о раду ЈП „Радио-телевизије Републике Српске” за 2021. годину и Извјештај о ревизији финансијског пословања ЈП „Радио-телевизије Републике Српске”;
г) Извјештај о раду ЈП „Радио-телевизије Републике Српске” за 2022. годину и Извјештај о ревизији финансијског пословања ЈП „Радио-телевизије Републике Српске”;
29. Избор и именовања.