Zapisnik sa Prve redovne (konstitutivne) sjednice NSRS