Klub poslanika SDS-SRS RS Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Trinaestoj sjednici održanoj 13. jula 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

               Koliko je nosilaca komercijalnih, a koliko nosilaca nekomercijalnih gazdinstava u 2015. godini uplatilo doprinose za zdravstveno i penziono osiguranje i koliko je gazdinstava, komercijalnih i nekomercijalnih, platilo obaveze po osnovu doprinosa iz 2015. godine?

ODGOVOR:

Broj: 12.03.011-299/16

Datum:

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje

Klub poslanika SDS-SRS RS je na nastavku 13. sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, održanom 13. jula 2016. godine, postavio sljedeće poslaničko pitanje:

„Koliko je nosilaca komercijalnih, a koliko nosilaca nekomercijalnih gazdinstava u 2015. godini uplatilo doprinose za zdravstveno i penziono osiguranje i koliko je gazdinstava komercijalnih i nekomercijalnih  platilo obaveze po osnovu doprinosa u 2015. godini? “

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11), dajemo sljedeći

ODGOVOR

Registraciju obveznika doprinosa, u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, vrši Poreska uprava Republike Srpske, u skladu sa Zakonom o poreskom postupku Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 102/11, 108/11, 67/13, 31/14 i 44/16) i Pravilnikom o uslovima i načinu registracije i indetifikacije poreskih obveznika („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 04/13).

Prema podacima Poreske uprave Republike Srpske ukupno 338 nosilaca nekomercijalnih poljoprivrednih gazdinstava je do kraja 2015. godine, prijavilo doprinose za zdravstveno osiguranje, od kojih je 332 platilo prijavljene doprinose, dok šest nije izvršilo uplatu.

Ukupno 711 nosilaca komercijalnih poljoprivrednih gazdinstava je, do kraja 2015. godine, prijavilo doprinose za zdravstveno i penzijsko- invalidsko osiguranje, od kojih je 614 uplatilo prijavljene doprinose.

S obzirom da je, određen broj poljoprivrednih gazdinstava, u 2016. godini, vršio uplate po osnovu prijavljenih doprinosa za 2015. godinu, ističemo da se navedeni podaci, u skladu sa postavljenim pitanjem, odnose samo na prijavu doprinosa i uplata po osnovu prijavljenih doprinosa u 2015. godini.

                                                                                                            

                                                                                                                                                 M  I  N  I  S  T  A  R

                                                                                                                                    prof. dr Stevo Mirjanić                         

 

 

 

 

13.07.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9