Klub poslanika SDS-SRS RS Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Četvrtoj sjednici održanoj 24. juna 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je izdalo Rješenje o dopuni Rješenja o ispunjenosti uslova za rad i ovlašćenju za vršenje osnovnih i specijalizovanih fizičko-hemijskih analiza hrane ispitne laboratorije doo ''Institut za vode'' Bijeljina, broj: 12.01-6581-4/13 od 28.01.2015. godine. Rješenje je izdato suprotno članu 35. Zakona o hrani (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 49/09) i člana 2. Pravilnika o postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za rad ispitnih laboratorija (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 106/10), uz obrazloženje da nije zatraženo mišljenje Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite iz razloga što je prije izdavanja Rješenja ispunjenost uslova utvrdila Komisija u čijem sastavu je predstavnik Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite.

Postavljamo pitanje:

Da li je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede bilo obavezno da prije izdavanja Rješenja o dopuni Rješenja o ispunjenosti uslova za rad i ovlašćenju za vršenje osnovnih i specijalizovanih fizičko-hemijskih analiza hrane ispitne laboratorije doo ''Institut za vode'' Bijeljina, broj: 12.01-6581-4/13 od 28.01.2015. godine dobiti mišljenje Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, shodno odredbama Zakona o hrani (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 49/09) i Pravilnika o postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za rad ispitnih laboratorija (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 106/10)?

Molimo da nam dostavite decidan odgovor da li je mišljenje obavezujuće.

ODGOVOR:

Broj: 11/08-012-341/15

Datum: 23.07.2015. godine

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

N/r Predsjednika

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Na nastavku 4. sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 23. i 24. juna 2015. godine, Klub poslanika SDS – SRS RS postavio je slijedeće poslaničko pitanje:

"Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je izdalo Rješenje o dopuni Rješenja o ispunjenosti uslova za rad i ovlašćenju za vršenje osnovnih i specijalizovanih fizičko-hemijskih analiza hrane ispitne laboratorije doo "Institut za vode" Bijeljina, broj: 12.01-6581-4/13 od 28.01.2015. godine. Rješenje je izdato suprotno članu 35. Zakona o hrani ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 49/09) i člana 2. Pravilnika o postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za rad ispitnih laboratorija ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 106/10), uz obrazloženje da nije zatraženo mišljenje Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite iz razloga što je prije izdavanja Rješenja ispunjenost uslova utvrdila Komisija u čijem sastavu je predstavnik Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite.

Da li je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede bilo obavezno da prije izdavanja Rješenja o dopuni Rješenja o ispunjenosti uslova za rad i ovlašćenju za vršenje osnovnih i specijalizovanih fizičko-hemijskih analiza hrane ispitne laboratorije doo "Institut za vode" Bijeljina, broj: 12.01-6581-4/13 od 28.01.2015. godine dobiti mišljenje Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, shodno odredbama Zakona o hrani ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 49/09) i Pravilnika o postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za rad ispitnih laboratorija ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 106/10)?"

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 31/11), dajemo sljedeći

ODGOVOR

Članom 35. stav 1. Zakona o hrani ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 49/09) propisano je da laboratorijska ispitivanja u oblasti bezbjednosti hrane vrše laboratorije akreditovane u skladu sa propisima o akreditaciji i ovlašćene od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, uz pribavljeno mišljenje Ministarstva zdravlja, u skladu sa posebnim propisima.

Pravilnik o postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za rad ispitnih laboratorija ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 106/10) opisuje način utvrđivanja ispunjenosti uslova ispitnih laboratorija za analizu hrane. Članom 17. Pravilnika o postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za rad ispitnih laboratorija propisano je da Komisiju, koja utvrđuje ispunjenost uslova propisanih ovim pravilnikom, čine dva predstavnika Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i jedan predstavnik Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite.

Na zahtjev Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj: 12.01-6581-1/13 od 08.07.2013. godine, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite je, dopisom broj: 11/08-505-182/13 od 23.07.2013. godine, imenovalo predstavnika Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite za člana komisije koja treba da utvrdi ispunjenost uslova za rad ispitne laboratorije za koju je podnio zahtjev D.O.O. „Institut za vode“, Bijeljina.

U skladu sa članom 17. stav 1. Pravilnika o postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za rad ispitnih laboratorija, ispunjavanje uslova propisanih ovim pravilnikom utvrđuje se rješenjem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoproivrede, na osnovu mišljenja tročlane komisije.

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                             MINISTAR

                                   Dragan Bogdanić, dr med.

 

24.06.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9