Klub poslanika SDS-SRS RS Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Dvanaestoj sjednici održanoj 19. maja 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE

               Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite je u odgovoru na poslaničko pitanje dalo podatke o dodijeljenim specijalizacijama iz ordodoncije u posljednje tri godine. U odgovoru, Ministarstvo je nabrojalo 16 dodijeljenih specijalizacija, od čega 7 specijalizacija u javnim zdravstvenim ustanovama i 9 specijalizacija u privatnim zdravstvenim ustanovama. Specijalizacije su, između ostalog, dodijeljene javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama i 9 specijalizacija u privatnim zdravstvenim ustanovama. Specijalizacije su, između ostalog, dodijeljene javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama u Mrkonjić Gradu, Istočnom Novom Sarajevu, Loparama. Međutim, Ministarstvo je odbilo zahtjev JZU Dom zdravlja u Tesliću, da im se dodijeli specijalizacija iz ordodoncije, iako se radi o javnoj zdravstvenoj ustanovi koja ima pozitivno finansijsko poslovanje, što je danas rijetkost u zdravstvu Republike Srpske. Ukoliko posmatramo ovo pitanje sa aspekta kriterijuma broja stanovnika u lokalnim zajednicama, onda Vas podsjećamo da je opština Teslić veća po broju stanovnika od opština Mrkonjić Grad, Istočno Novo Sarajevo i Lopare. Zato postavljamo pitanje:

               Po osnovu kojih kriterijuma ste odobrili specijalizaciju iz ordodoncije javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama u Mrkonjić Gradu, Istočnom Novom Sarajevu, Loparama, a odbili odobriti ovu specijalizaciju javnoj zdravstvenoj ustanovi u Tesliću?

ODGOVOR:

Broj:11/04-012-244/16

Datum:13.06.2016.god.

REPUBLIKA SRPSKA

VLADA

GENERALNI SEKRETARIJAT

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje

      Klub poslanika SDS-SRS RS je na 12. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 17., 18. i 19. maja 2016.god. postavio sljedeće poslaničko pitanje:

        „Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite je u odgovoru na poslaničko pitanje dalo podatke o dodijeljenim specijalizacijama iz ortodoncije u posljednje tri godine. U odgovoru, Ministarstvo je nabrojalo 16 dodijeljenih specijalizacija, od čega 7 specijalizacija u javnim zdravstvenim ustanovama i 9 specijalizacija u privatnim zdravstvenim ustanovama. Specijalizacije su, između ostalog, dodijeljene javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama u Mrkonjić Gradu, Istočnom Novom Sarajevu, Loparama. Međutim, Ministarstvo je odbilo zahtjev JZU Dom zdravlja u Tesliću, da im se dodijeli specijalizacija iz ortodoncije, i ako se radi o javnoj zdravstvenoj ustanovi koja ima pozitivno finansijsko poslovanje, što je danas rijetkost u zdravstvu Republike Srpske. Ukoliko posmatramo ovo pitanje sa aspekta kriterijuma broja stanovnika u lokalnim zajednicama, onda Vas podsjećamo da je opština Teslić veća po broju stanovnika od opštine Mrkonjić Grad, Istočno Novo Sarajevo i Lopare.

       Zato postavljamo pitanje:

       Po osnovu kojih kriterijuma ste odobrili specijalizaciju iz ortodoncije javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama u Mrkonjić Gradu, Istočnom Novom Sarajevu, Loparama, a odbili odobriti ovu specijalizaciju javnoj zdravstvenoj ustanovi u Tesliću?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

ODGOVOR

        Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske (u daljem tekstu: Ministarstvo) je odbilo zahtjev Javne zdravstvene ustanove Doma zdravlja „Sveti Sava“ Teslić (u daljem tekstu: Dom zdravlja), za odobrenjem jedne specijalizacije iz ortopedije vilice (ortodoncije) za 2014.god. a  shodno čl. 36. i 55. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 106/09)-u daljem tekstu: Zakon. Tada,  odredbom člana 36. Zakona nije bilo propisano da ortopedija vilice (ortodoncija) pripada primarnom nivou zdravstvene zaštite. Domovi zdravlja su bili u obavezi organizovati preventivnu i dječiju stomatologiju, u skladu sa članom 55. Zakona. Dom zdravlja nije ispunio svoju zakonsku obavezu vezanu za obavljanje zdravstvene djelatnosti iz preventivne i dječije stomatologije, odnosno nije posjedovao rješenje Ministarstva o ispunjenosti uslova u pogledu kadra, prostora i opreme za obavljanje pomenute djelatnosti. Ministarstvo je ocijenilo da  Dom zdravlja  prevashodno treba ispuniti  obaveze koje su propisane zakonom.

        Nadalje, Ministarstvo je prepoznalo potrebu domova zdravlja za obavljanjem zdravstvene djelatnosti  iz ortopedije vilice, te je u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 44/15)  izmjenjen čl. 36. i  55. Zakona, tako da je omogućeno da se u domovima zdravlja mogu pružiti i  usluge iz ortopedije vilice.

      S poštovanjem,

                                                                                                                                                   MINISTAR

Dostaviti:                                                                                                                 Dragan Bogdanić, dr med.

 

  1. Generalnom sekretarijatu

 Vlade Republike Srpske,

  1. a/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.05.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9