Narodni poslanik Miroslav Brčkalo Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Miroslav Brčkalo, Klub poslanika PDP postavio je na Sedamnaestoj sjednici održanoj 28. marta 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZA IZBJEGLICE I RASELJENA LICA

               Zoran Cerovina nastanjen na Palama posjedovao je prije rata stan u opštini Pale-Prača u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je u međuvremenu devastiran.

               Isti nije uspio ostvariti povratak u opštinu Pale-Prača, niti dobiti građevinski materijal za izgradnju stambene jedinice, niti učestvovati u projektu ''Ključ u ruke''. U međuvremenu je uzeo kredit i kupio stan na Palama i izgubio status izbjeglog i raseljenog lica.

               Molim Vas da mi odgovorite kakav je status imovine gospodina Zorana Cerovine , te kakva su njegova prava po ovom pitanju?

ODGOVOR:

Broj:________________________

Dana,_______________________

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet:Odgovor na poslaničko pitanje.-

Narodni poslanik Miroslav Brčkalo, Klub poslanika PDP na Sedamnaestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 28. marta 2017. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

“Zoran Cerovina nastanjen na Palama posjedovao je prije rata stan u opštini Pale-Prača u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je u međuvremenu devastiran.

Isti nije uspio ostvariti povratak u opštinu Pale-Prača, niti dobiti građevinski materijal za izgradnju stambene jedinice, niti učestvovati u projektu „Ključ u ruke“. U međuvremenu je uzeo kredit i kupio satn na Palama i izgubio status izbjeglog i raseljenog lica.

Molim Vas da mi odgovorite kakav je status imovine gospodina Zorana Cerovine, te kakva su njegova prava po ovom pitanju?.“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske," br.10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske," br. 31/11 ),  dajemo slijedeći

O D G O V O R

Značajan broj raseljenih lica iz Federacije Bosne i Hercegovine među kojima je svakako gospodin Zoran Cerovina, su se po principu dobrovoljnosti opredjelili da žive u Republici Srpskoj i ne čekajući ničiju pomoć, samostalno su rješavali svoje stambeno pitanje.

Sva ta lica čija je imovina uništena i devastirana, treba da imaju pravo na obnovu svoje imovine bez obziraa što su u sadašnjem mjestu boravišta riješili svoje stambeno pitanje i to je predviđeno Revidiranom strategijom Bosne i Hercegovine za provođenje Aneksa 7. Dejtonskog mirovnog sporazuma. Da bi se to realizovalo potrebno je donijeti novi zakon o izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine i raseljenim licima u Bosni i Hercegovini, ili izvršiti izmjene i dopune postojećeg zakona gdje bi se zakonskom normom regulisala sva tri prava za raseljena lica i izbjeglice predviđena Aneksom 7. Dejtonskog mirovnog sporazuma, a to su pravo na povratak, uključujući obnovu i rekonstrukciju imovine, pravo na slobodan izbor mjesta življenja i pravo na kompenzaciju – naknadu štete za imovinu koja se ne može obnoviti. Nažalost, jedan pokušaj donošenja ovakvog zakona nije prošao drugo čitanje u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, te nam je i danas pitanje kompenzacije-naknade štete mrtvo slovo na papiru.

Takođe želimo naglasiti da je prijedlogom zakona koji nije usvojen bilo predviđeno da raseljena lica kao naknadu za svoju imovinu istu mogu obnoviti bez obzira što su riješili svoje stambeno pitanje u sadašnjem mjestu boravišta ako nisu za to dobijali sredstva od nadležnih institucija niti od međunarodne zajednice i međunarodnih organizacija. A za one čija se imovina ne može obnoviti npr. zgrada gdje je neko imao stan je totalno uništena i nije predviđena obnova te zgrade, takvo lice bi trebalo  dobiti naknadu štete - kompenzaciju za stan koji je imalo.

Dale, da bi se rješavali ovakvi problemi kao što je slučaj g-dina Cerovine, neophodno je zakodavno urediti ovo pitanje na nivou Bosne i Hercegovine.

S poštovanjem,

 

 

                                                                                 M I N I S T A R

                                                                                  Davor Čordaš

 

 

 

 

 

 

 

 

28.03.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9