Narodni poslanik Vukota Govedarica Ministarstvu finansija, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Vukota Govedarica, Klub poslanika SDS, postavio je između dvije sjednice, 24. aprila 2023. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU FINANSIJA

            Opština Gacko je tokom 2018. godine definisala projekat dogradnje vodovodnog sistema putem razvojnog projekta koji je sufinansiran od Evropske unije kroz kreditnu podršku Evropske investicione banke. Ugovorom, broj 02-370-51/18 i odobrenjem za izgradnju broj 03/3-361-6/18, Opština Gacko je potpisala ugovor sa najpovoljnijim izvođačem radova d. o. o. „Buk promet“ Bijeljina.

            Kao što vam je poznato, riječ je o projektu vodovodne i kanalizacione strukture u Republici Srpskoj gdje je interesovanje iskazao veliki broj lokalnih zajednica u Republici Srpskoj koje su vršile implementaciju projekta, dok je Ministarstvo finansija Republike Srpske vršilo upravljanje nad navedenim projektima.

            Tražim da mi odgovorite da li je za navedeni projekat u Opštini Gacko svojevremeno izdata građevinska dozvola?

            Pitanje postavljam sa apsolutnom namjerom jer nadležni u Opštini Gacko, otkako su radovi na predmetnom ugovoru zaustavljeni, iznose navode kojima osporavaju da građevinska dozvola u ovom predmetu postoji.

 

ODGOVOR:

Broj: 06.07/012- 791 -1/23

Datum: 5.5.2023. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

 

Narodni poslanik Vukota Govedarica, Klub poslanika SDS,  postavio je između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, dana 24. aprila 2023. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

 

Opština Gacko je tokom 2018. godine definisala projekat dogradnje vodovodnog sistema putem razvojnog projekta koji je sufinansiran od Evropske unije kroz kreditnu podršku Evropske investicione banke. Ugovorom, broj 02-370-51/18 i odobrenjem za izgradnju broj 03/3-361-6/18, Opšina Gacko je potpisala ugovor sa najpovoljnijim izvođačem radova d.o.o. „Buk promet“ Bijeljina.

Kao što vam je poznato, riječ je o projektu vodovodne i kanalizacione strukture u Republici Srpskoj gdje je interesovanje iskazao veliki broj lokalnih zajednica u Republici Srpskoj koje su vršile implementaciju projekta, dok je Ministarstvo finansija vršilo upravljanje nad navedenim projektima.

Tražim da mi odgovorite da li je za navedeni projekat u Opštini Gacko svojevremeno izdata građevinska dozvola?

Pitanje postavljam sa apsolutnom namjerom jer nadležni u Opštini Gacko, otkako su radovi na predmetnom ugovoru zaustavljeni, iznose navode kojima osporavaju da građevinska dozvola u ovom predmetu postoji.

U skladu sa članom 79. i članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20) dajemo sljedeći

ODGOVOR

Prema usvojenim procedurama Projekta Vodovod i kanalizacija Republike Srpske, a u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku realizacije projekata vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Republici Srpskoj (Službeni glasnik RS“, br. 116/12, 102/14, da bi komponenta definisana Projektnim planom opštine bila predmet postupka nabavke, potrebno je da ista bude predmet ocjene Konsultanata angažovanih od Evropske investicione banke (tzv. Appraisal Report).

U gore navedenom izvještaju provjerava se spremnost projekta da bude implementiran sa pravne i tehničke strane, što podrazumijeva i postojanje svih neophodnih dozvola i saglasnosti, kao i tehničko rješenje samog Glavnog projekta.

Ukoliko u momentu sačinjavanja Izvještaja nisu dostupne neophodne dozvole i saglasnosti, Izvještaj konstatuje neophodnost pribavljanja istih.

Ministarstvo finansija (Tim za upravljanje projektima) prije davanja saglasnosti na postupak nabavke od svake opštine zahtjeva pismenu potvrdu da su ispunjeni gore navedeni uslovi, odnosno da je pribavljena neophodna građevinska dozvola i da su riješini svi imovinsko-pravni odnosi ili da će isto biti urađeno prije uvođenja izvođača u posao.

 

U konkretnom slučaju, opština Gacko je dobila pozitivnu ocjenu Konsultanata i pribavila neophodne dozvole i saglasnosti. Građevinska dozvola po predmetnom ugovoru je izdata 01.10.2018 pod brojem: 03/3-361-6/18 i ista se nalazi u prilogu ovog odgovora.

 

S poštovanjem,

                                                                                                                               MINISTAR

 

                                                                                                                              Zora Vidović

 

 

 

 

NAPOMENA: Prilog dostipan u Službi NS RS.

 

 

24.04.2023

Ime poslanika:

Saziv: 
11