Narodni poslanik Vukota Govedarica Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Vukota Govedarica, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je između dvije sjednice 2. jula 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVO INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA

Tražimo da nam dostavite podatke o svim ugovorenim i realizovanim poslovima koje je preduzeće ''Termograding'' izvršilo iz RiTE ''Gacko'' u 2013. i 2014. godini, a koji će sadržavati podatke o datumu sklapanja ugovora i njegovih aneksa (ukoliko ih je bilo vezano za osnovni ugovor), vrijednost radova definisanih osnovnim ugovorom i njegovim aneksom, način ugovaranja (pregovarački postupak, javni poziv, konkurentski zahtjev ...). Molimo da nam tražene podatke dostavite u tabelarnom pregledu.

ODGOVOR:

Broj: 05.05/011-203/15

Datum: 16.09.2015. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Vukota Govedarica ( Klub poslanika SDS-SRS RS ) između dvije sjednice, 02. jula 2015. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

Tražimo da nam dostavite podatke o svim ugovorenim i realizovanim poslovima koje je preduzeće „Termograding“ izvršilo iz RiTE „Gacko“ u 2013. i 2014. godini, a koji će sadržavati podatke o datumu sklapanja ugovora i njegovih aneksa (ukoliko ih je bilo vezano za osnovni ugovor), vrijednost radova definisanih osnovnim ugovorom i njegovim aneksom, način ugovaranja (pregovarački postupak, javni poziv, konkurentski zahtjev ...). Molimo da nam tražene podatke dostavite u tabelarnom pregledu.“U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11) dajemo sljedeći

ODGOVOR

            Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske je, uzimajući u obzir aspekte postavljenog poslaničkog pitanja, zatražilo kompletnu informaciju o istom od strane Mješovitog Holdinga „ERS“ , MP a.d. Trebinje - ZP „RiTE Gacko“, a.d. Gacko (dopis broj 05.05/011-205/15 od 07.07.2014. godine).

Dobijeni odgovor, u vezi broja, dana potpisivanja, vrijednosti i vrste postupka svih ugovora koje su zaključila privredna društva ZP „RiTE Gacko“, a.d. Gacko i „Termograding“ d.o.o. Gacko tokom 2013. i 2014. godine, Vam dostavljamo u cijelosti.

 

 

                                      MINISTAR

                                    Petar Đokić

NAPOMENA: Prepis Službe NS RS.

Mješoviti Holding

Elektroprivreda Republike Srpske Trebinje

Matično preduzeće, akcionarsko društvo Trebinje

Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko

Akcionarsko društvo Gacko

 

Broj: 02-7988/15

Datum: 15.09.2015. godine            Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

                                                                              n/r Ministra gosp. Peatr Đokić

 

Poštovani,

Vezano za poslaničko pitanje Vukote Govedarice dostavljamo vam tražene podatke.

Sa preduzećem d.o.o. ''Termograding'' Gacko imamo uspostavljenu poslovnu saradnju od 1990. godine i u cijelom periodu poslovi koji su bili predmet ugovaranja bili su izvršeni kvalitetno, u skladu sa zahtjevima koji su definisani tenderskim dokumentima i projektnim zadacima.

Preduzeće d.o.ol. ''Termograding'' Gacko ni u jednom segmentu nema privilegovan status prilikom dodjele ugovora koji se zaključuju nakon provedene zakonske procedure za dodjelu ugovora za vršenje usluga ili izvođenje radova koji su predmet ugovaranja jer osnovni uslov po kojeme se dodjeljuje ugovor je najbolje ocijenjena ponuda za predmetne usluge ili radove.

Ovo preduzeće zapošljava preko 200 radnika sa područja opštine Gacko i od 1990. godine kontinuirano izvodi radove i vrši usluge koje koje se tiču redovnog održavanja i rukovanja sistemima dopreme uglja, pomoćnih objekata, mašinskog održavanja opreme na sistemima a na iste se i odnosi najveći broj potpisanih ugovora sa ovim preduzećem.

Tokom 2013. godine Z.P. ''Rudnik i Termoelektrana'' Gacko zaključila je 404 ugovora sa ponuđačima u ukupnoj vrijednosti od 49.727.108,00 KM, od toga 25 ugovora sa preduzećem d.o.o. ''Termograding'' Gacko u vrijednosti od 10.922.726,30 KM.

Tokom 2014. godine Z.P. ''Rudnik i Termoelektrana'' Gacko je zaključila 358 ugovora sa ponuđačima u ukupnoj vrijednosti od 60.662.436,75 KM, od toga 28 ugovora sa preduzećem d.o.o. ''Termograding'' Gacko u vrijednosti od 16.597.976,58 KM.

U prilogu dostavljamo tabelarni prikaz svih zaključenih ugovora sa preduzećem d.o.o. ''Termograding'' Gacko.

S poštovanjem,

                                                                   DIREKTOR

                                                          Milinko Milidrag, dipl.inž.maš.

 

 

Ugovori zaključeni sa d.o.o. ''Termograding'' Gacko u 2013. godini

R.br.

Predmet ugovora

Br.ugovora

Datum ugovora

Vrijednost

Vrsta postupka

1

Rukovanje DTD sistemima (''B'' i ''C'' polje) u RJ Rudnik (01.03-31.12.2013)

02-2027

21.03.2013

348840,00

Otvoreni postupak

2

Održavanje sistema dopreme uglja i pomoćnih objekata (01.04-31.12.2013.)

02-2359

03.04.2013.

459702,40

Otvoreni postupak

3

Tekuće mašinsko održavanje opreme na I BTO, II BTO, DTD 1 i DTD 2 sistemu i sistemu odvodnjavanja (15.03-31.12.2013.)

02-2511

09.04.2013.

435024,00

Otvoreni postupak

4

Rukovanje sistemom dopreme uglja u RJ TE Gacko (01.04-31.12.2013.)

02-2514

09.04.2013.

726336,00

Otvoreni postupak

5

Sanacija dijela vodovoda na potezu između sela Medanići i Srđevići koji je ugrožen pojavom pukotine

02-2773

18.04.2013.

13869,54

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja

6

Proizvodnja, transport, klasiranje, i utovar uglja za komercijalni plasman u RJ Rudnik u 2013. god.

02-2891

23.04.2013.

444550,00

Otvoreni postupak

7

Angažovanje mehanizacije i pumpnih kapaciteta u cilju odbrane PK ''Gračanica'' Gacko od voda i evakuacija opr.iz polja ''A'' u polje ''B''

02-3635

22.05.2013.

85081,09

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja

8

Izmjena vodovodne i kanalizacione mreže u restoranu Društvene ishrane radnika ZP R i TE Gacko

02-4177

10.06.2013.

30317,18

Konkurentski zahtjev bez objavljivanja obavještenja

9

Radovi na dopremi uglja za potrebe remonta TE Gacko u 2013. godini

02-6481

12.08.2013.

182920,00

Otvoreni postupak

10

Radovi na opremi kotlovskog postrojenja za potrebe remonta TE Gacko u 2013. godini, Lot 6.-Hemijski tretman konvektivnih šahti

02-6490

12.08.2013.

72900,00

Otvoreni postupak

11

Izmještanje degradiranog korita rijeke Mušnice

02-6731

19.08.2013.

3684285,30

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja

12

Rekonstrukcija i izmiještanje korita Gojkovića potoka

02-6732

19.08.2013.

2804876,89

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja

13

Radovi na opremi mašinske sale za potrebe remonta TE Gacko u 2013.godini, Lot 4-Hidrodinamička čišćenja u Mašinskoj sali

02-6610

15.08.2013.

29970,00

Otvoreni postupak

14

Radovi na PO, HTP i OŠIP-u za potrebe remonta TE Gacko u 2013.godini, Lot 3-Čišćenje rashladnog sistema

02-6633

15.08.2013.

9500,00

Otvoreni postupak

15

Uklanjanje betonskog profila na Gojkovića potoku, čišćenje dijela korita Gojkovića potoka i produbljivanje dijela novog korita Mušnice na Srđevića klancu

02-7111

28.08.2013.

27510,00

Konkurentski zahtjev bez objavljivanja obavještenja

16

Roba i suluga za montažu plastičnog cjevovoda na PP23, za potrebe TE Gacko u 2013.godini

02-7675

11.09.2013.

14910,00

Konkurentski zahtjev bez objavljivanja obavještenja

17

Radovi n adopremi uglja za potrebe TE Gacko u 2013.godini, dodatni radovi

02-8667

07.10.2013.

15000,00

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja

18

Rukovanje BTO sistemom u RJ Rudnik (31.12.2013.)

02-9028

17.10.2013.

138282,00

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja

19

Utovar laporca H7 za radove na izmještanju degradiran.korita rijeke ušnice i radovi na regulaciji i izmiještanju korita Gojkovića potoka

02-10480

28.11.2013.

459800,00

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja

20

Rukovanje BTO sistemom u RJ Rudnik za 2013.godinu (dodatni radovi)

02-11793

31.12.2013.

68875,00

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja

21

Rukovanje sistemom dopreme uglja u RJ TE Gacko (01.01.2014. do 31.03.2014.)

02-11809

31.12.2013.

251424,00

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja, do okončanja otvorenog postupka

22

Održavanje sistema dopreme uglja

(01.01.2014. do 31.03.2014.)

02-11817

31.12.2013.

159390,40

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja, do okončanja otvorenog postupka

23

Rukovanje BTO sistemom (BTO I i BTO II) i DTO sistemom u RJ Rudnik za period 01.01.2014. do 31.03.2014.godine, odnosno do okončanja procedure nabavke po otvorenom postupku

i 02-11834

31.12.2013.

307800,00

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja, do okončanja otvorenog postupka

24

Rukovanje tračnim transporterima DTD sistemima u RJ Rudnik za period od 01.01.2014. do 31.03.2014.godine

02-11835

31.12.2013.

61560,00

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja, do okončanja otvorenog postupka

25

Tekuće mašinsko održavanje opreme na I BTO, II BTO, DTD 1 i DTD 2 sistemu i sistemu odvodnjavanja u toku dnevne smjene i u smjenskom radu u RJ Rudnik za period od 01.01.2014. do 31.03.2014.godine

02-11843

31.12.2013.

90012,50

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja, do okončanja otvorenog postupka

 

Ugovori zaključeni sa d.o.o. ''Termograding'' Gacko u 2014. godini

R.br.

Predmet ugovora

Br.ugovora

Datum ugovora

Vrijednost

Vrsta postupka

1

Hidraulično čišćenje čeličnog cjevovoda na otpremi šljake i pepela ta potrebe RJ TE ZP T i TE Gacko

02-1843

12.03.2014.

10995,00

Konkurentski zahtjev sa objavljivanjem obavještenja

2

Regulacija kanalizacionih voda

02-1933

17.03.2014.

77060,00

Konkurentski zahtjev bez objavljivanja obavještenja

3

Izrada prilaznog puta za DH pontone na PP 34 ''B'' polja

02-2334

31.03.2014.

69750,00

Konkurentski zahtjev bez objavljivanja obavještenja

4

Izmiještanje korita rijeke Mušnice u Gatačkom polju

02-2317

28.03.2014.

9684605,38

Pregovarački postupak sa 4 ponuđača

5

Usluge održavanja sistema dopreme uglja i pomoćnih objekata u 2014.godini

02-2599

07.04.2014.

503391,20

Otvoreni postupak

6

Rukovanje sistemom dopreme uglja za potrebe RJ TE Gacko u 2014.godini

02-3260

22.04.2014.

712368,00

Otvoreni postupak

7

Rukovanje BTO sistemima (BTO I i BTO II) i DTO sistemom (kombinovanim) u RJ Rudnik za period od 01.04.2014. do 31.05.2014., odnosno do okončanja procedure nabavke po Otvorenom postupku

02-3680

30.04.2014.

208620,00

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja, do okončanja otvorenog postupka

8

Rukovanje tračnim transporterima DTD sistemima u RH Rudnik za period od 01.04.2014. do 31.05.2014., odnosno do okončanja procedure nabavke po Otvorenom postupku

02-3679

30.04.2014.

41724,00

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja, do okončanja otvorenog postupka

9

Nabavka betonskih cijevi za regulaciju kanalizacionih voda

02-3875

06.05.2014.

49250,00

Konkurentski zahtjev bez objavljivanja obavještenja

10

Tekuće mašinsko održavanje opreme na I BTO, II BTO, DTD 1 i DTD 2 sistemu i sistemu odvodnjavanja u toku dnevne smjene i u smjenskom radu u RJ Rudnik za period od 01.04.2014. do 31.05.2014., odnosno do okončanja procedure nabavke po Otvorenom postupku

02-3877

06.05.2014.

89148,00

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja, do okončanja otvorenog postupka

11

Hidrodinamičko čišćenje čeličnog cjevovoda za potrebe RJ TE ZP R i TE Gacko

02-4449

15.05.2014.

21900,00

Konkurentski zahtjev bez objavljivanja obavještenja

12

Utovar laporca H7 za završetak radova na izmiještanju degradiranog korita rijeke Mušnice i završetak radova na regulaciji i izmiještanju korita Gojkovića potoka

02-4554

20.05.2014.

132200,00

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja

14

Ugradnja betonskih cijevi za regulaciju kanalizacionih voda

02-4553

20.05.2014.

78513,00

Konkurentski zahtjev bez objavljivanja obavještenja

15

Rukovanje sistemima (BTO I, BTO II, kombinovanim i DTD ) u RJ Rudnik

02-5489

09.06.2014.

680295,00

Otvoreni postupak

16

Tekuće održavanje u RJ Rudnik za period od 01.06.2014.godine do 20.11.2014.godine LOT 1-Tekuće mašinsko održavanje na I BTO, II BTO, DTD 1 i DTD sistemu i sistemu odvodnjavanja u toku dnevne smjene

02-5491

09.06.2014.

252092,00

Otvoreni postupak

17

Radovi na dopremi uglja za potrebe remonta RJ TE u 2014.godini

02-6060

18.06.2014.

182920,00

Otvoreni postupak

18

Čišćenje rashladnog sistema

02-6420

26.06.2014.

39800,00

Konkurentski zahtjev bez objavljivanja obavještenja

19

Radovi na opremi mašinske sale za potrebe remonta TE Gacko u 2014.godini- LOT 4. Hidrodinamičko čišćenje u GPO-u

02-6040

18.06.2014.

36200,00

Otvoreni postupak

20

Radovi na opremi kotlovskog postrojenja, za potrebe remonta RJ TE u 2014. godini-LOT 4. Radovi na hemijskom tretmanu i hidrodinamičkom čišćenju konvektivnih šahti kotla

02-6569

30.06.2014.

72900,00

Otvoreni postupak

21

Hidrodinamičko čišćenje plastičnog cjevovoda za transport hidromješavine pepela i vode

02-7487

21.07.2014.

10200,00

Konkurentski zahtjev bez objavljivanja obavještenja

22

Dodatni radovi na izmiještanju korita rijeke Mušnice u Gatačkom polju

02-8661

22.08.2014.

1976500,00

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja

23

Izrada servisne saobraćajnice desnom stranom Gojkovića potoka za potrebe ZP R i TE Gacko, a.d. Gacko

02-9608

17.09.2014.

76500,00

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja

24

Proizvodnja, transport, separacija i utovar uglja za komercijalni plasman u RJ Rudnik u 2014.godini

02-10002

30.09.2014.

248575,00

Otvoreni postupak

25

Interventni radovi na prevođenju voda u dio novoizgrađenog korita rijeke Mušnice u Gatačkom polju

02-10471

10.10.2014.

996816,00

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja

26

Proizvodnja, transport, separacija i utovar uglja za komercijalni plasman u RJ Rudnik u 2014.godini

02-12818

16.12.2014.

124285,00

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja

27

Rukovanje sistemima (BTO I, BTO II, kombinovanim i DTD ) u RJ Rudnik za period 21.11. do 31.12.2014.

02-13192

29.12.2014.

159999,00

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja

28

Tekuće održavanje u RJ Rudnik za period 21.11. do 31.12.2014.godine na I BTO, II BTO, DTD 1 i DTO sistemu i sistemu odvodnjavanja u toku dnevne smjene i smjenskom radu u RJ Rudnik

02-13193

29.12.2014.

613,70,00

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja

 

 

02.07.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9