Narodni poslanik Vukota Govedarica Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Vukota Govedarica, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Osamnaestoj sjednici održanoj 25. aprila 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTRU ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE

               Da li raspolažete informacija koliko ima stvorenih obaveza po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranja kada su u pitanju zdravstvene ustanove, Vlada i vladine institucije i budžetski ostali korisnici u 2016. godini, posebno i koliko su akumulrine obaveze zaključno sa 31.12.2016. godine?
ODGOVOR:

Broj: 11/06-012-252/17
Datum: 25.07.2017. godine

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

N/r Predsjednika

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

             Narodni poslanik, Vukota Govedarica, je na 18. sjednici  Narodne skupštine Republike Srpske koja  je  održana 25. 26. i 27. aprila 2017. godine, postavio sljedeće pitanje:

   „- Da li raspolažete informacija koliko ima stvorenih obaveza po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranja kada su u pitanju zdravstvene ustanove, Vlada i vladine institucije i budžetski ostali korisnici u 2016. godini, posebno i koliko su akumulirane obaveze zaključno sa 31.12.2016.godine?“

           U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sljedeći

ODGOVOR

prema informacijama koje su dostavljene, iz Poreske uprave Republike Srpske, dana 19.07.2017. godine

Ukupne obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje kada su u pitanju zdravstvene ustanove, na dan 31.12.2016. godine, iznose 83.201.811,58 KM od čega su obaveze iz 2016.godine 18.641.504,13 KM.

Budžetski korisnici – Vlada i vladine institucije i budžetski ostali korisnici, koji se finansiraju iz Trezora Republike Srpske, nemaju neizmirenih obaveza po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje, na dan 31.12.2016. godine.

 

 

S poštovanjem,                                                                                                      MINISTAR

                                                                                                                       Dragan Bogdanić, dr med.

 

 

 

 

 

 

 

25.04.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9