Drugi nastavak 5. redovne sjednice u utorak u 10 časova

Datum: 
01.07.2019 - 10:15

Drugi nastavak 5. redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske zakazan je u utorak, 2. jula, sa početkom u 10 časova.

Preostale tačke Dnevnog reda 5. redovne sjednice:

Nacrt zakona o uzurpacijama i dobrovoljačkim kompentencijama;
Nacrt zakona o dopuni Zakona o pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj;
Nacrt zakona o izmjeni Zakona o nasljeđivanju;
Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima – prijedlog narodnog poslanika Jelene Trivić;
Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju;
Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskom potpisu Republike Srpske;
Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Garantnom fondu Republike Srpske;
Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima;
Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima;
Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim putevima;
Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima;
Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti;
Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju;
Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nusproizvodima životinjskog porijekla;
Nacrt strategije za borbu protiv sajber kriminaliteta u Republici Srpskoj od 2019. do 2023. godine;
Nacrt strategije infrastrukture kvaliteta proizvoda i usluga u Republici Srpskoj za period 2019 – 2023. godine;
Nacrt strategije za unapređenje i razvoj volontiranja u Republici Srpskoj (2019 – 2023. godine);
Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 01.01. – 31.12.2018. godine;
Konsolidovani izvještaj o investiranju javnih sredstava za period 01.01-31.12.2018. godine;
Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za 2018. godinu;
Izvještaj Fiskalnog savjeta Republike Srpske o sprovođenju Zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj za 2018. godinu;
Izvještaj Fiskalnog savjeta Republike Srpske o radu za period 1.1.2018. – 31.12.2018. godine;
Izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske o radu i finansijski izvještaj za 2018. godinu;
Informacija o provođenju Strategije bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske 2013 – 2022. godina u 2018. godini;
Izbor i imenovanja.

Narodna skupština Republike Srpske prošle sedmice, u prvom nastavku 5. redovne sjednice, usvojila je 11 zakona i tri nacrta zakona.

Usvojeni su sljedeći zakoni: Zakon o bezbjednosti kritičnih infrastruktura u Republici Srpskoj; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima sa amandmanima; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i municiji; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društvima za osiguranje sa usvojenim amandmanom koji je postao sastavni dio zakona; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o duvanu i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Komori inženjera poljoprivrede Republike Srpske.

Narodni poslanici usvojili su Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju koji je upućen u javnu raspravu u trajanju od 30 dana, te Nacrt zakona o ličnom imenu i Nacrt zakona o trgovini

Narodna skupština Republike Srpske u prvom dijelu 5. redovne sjednice usvojila je Informaciju o stanju bezbjednosti u Republici Srpskoj u 2018. godini i prva četiri mjeseca 2019. godine, šest zakona i jednu Odluku.  

Usvojeni su sljedeći zakoni: Zakon o podsticajima u privredi Republike Srpske uz usvojene amandmane, Zakon o dopuni Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske, Zakon o izmjeni Zakona obankama Republike Srpske, Zakon o pečatima organa i institucija Republike Srpske,   Zakon o socijalnom stanovanju Republike Srpske uz amandmane i Zakon o unutrašnjoj plovidbi Republike Srpske.   Narodna skupština je usvojila i Odluku o izradi Plana parcelacije za auto-put i gasovod dionice Vukosavlje - Brčko i Brčko – Rača.