Kolegijum odlučio da Osma redovna sjednica Narodne skupštine počne u srijedu, 6. marta

Datum: 
16.02.2024 - 14:45

 Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske odlučio je danas da Osma redovna sjednica Narodne skupštine, na čijem se predloženom dnevnom redu nalazi 19 tačaka, počne u srijedu, 6. marta 2024. godine, sa početkom u 10 časova.

Kolegijum je usvojio Prijedlog dnevnog reda Osme redovne sjednice: 

1.         Poslanička pitanja i odgovori – Aktuelni čas;

2.         Prijedlog programa rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2024. godinu;

3.         Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona – po hitnom postupku;

4.         Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku – po hitnom postupku;

5.         Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku – po hitnom postupku;

6.         Prijedlog zakona o očuvanju kulturnog i istorijskog nasljeđa Svetog manastira Hilandar – prijedlog predsjednika Republike;

7.         Nacrt zakona o samostalnim preduzetnicima;

8.         Nacrt zakona o pripajanju dijela Grada Zvornik Opštini Lopare;

9.         Prijedlog budžeta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2024. godinu;

10.       Izvještaj o poslovanju Investiciono-razvojne banke Republike Srpske a. d. Banja Luka i fondova za 2022. godinu sa Izvještajem nezavisnog spoljnog revizora;

11.       Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Lutrije Republike Srpske a. d. Banja Luka za period 1. 1 – 31. 12. 2022. godine;

12.       Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Javnog preduzeća šumarstva „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac za period 1. 1 – 31. 12. 2020. godine;

13.       Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Javne zdravstvene ustanove Bolnica Trebinje za period 1. 1 – 31. 12. 2021. godine;

14.       Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Javne zdravstvene ustanove Univerzitetska bolnica Foča za period 1. 1 – 31. 12. 2021. godine;

15.       Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Javne zdravstvene ustanove Bolnica Gradiška za period 1. 1 – 31. 12. 2022. godine;

16.       Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Vaso Pelagić“ Čajniče za period 1. 1 – 31. 12. 2021. godine;

17.       Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Srebrenica za period 1. 1 – 31. 12. 2022. godine;

18.       Poseban izvještaj Ombudsmana za djecu „Vršnjačko nasilje u vaspitno-obrazovnim ustanovama“;

19.       Izbor i imenovanja.

Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske usvojio je i Odluku o prisustvu sjednicama Narodne skupštine i sjednicama odbora Narodne skupštine nevladinih organizacija, udruženja, sindikata i drugih subjekata u 2024. godini.