Narodna skupština Republike Srpske usvojila zakone o povećanju plata zaposlenih u obrazovanju i kulturi

Datum: 
31.01.2019 - 14:15

Narodna skupština Republike Srpske danas, na 2. redovnoj sjednici, usvojila je jednoglasno tri zakona: Zakon o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj – po hitnom postupku, Zakon o platama u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske – po hitnom postupku i Zakon o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske – po hitnom postupku.

Zakon o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj donosi povećanje platnih koeficijenata za sve nastavnike i ostale zaposlene raspoređene na radna mjesta sa visokom stručnom spremom u osnovnim i srednjim školama, đačkim domovima, školama za djecu sa smetnjama u razvoju i umjetničkim, odnosno muzičkim i baletskim školama, a s ciljem izjednačavanja plata zaposlenih sa visokom stručnom spremom u oblasti obrazovanja sa platama zaposlenih u javnim ustanovama i institucijama.

Zakon o platama u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske donosi povećanje platnih koeficijenata za sve nastavnike, saradnike i ostale zaposlene raspoređene na radna mjesta sa visokom stručnom spremom u javnim visokoškolskim ustanovama i javnim ustanovama studentskog standarda, a s ciljem izjednačavanja plata zaposlenih sa VSS u oblasti obrazovanja sa platama zaposlenih u drugim oblastima javne uprave.

Zakon o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske donosi povećanje platnih koeficijenata za sve zaposlene raspoređene na radna mjesta sa visokom stručnom spremom u ustanovama kulture, a s ciljem izjednačavanja plata zaposlenih sa visokom stručnom spremom u oblasti kulture sa platama zaposlenih u drugim javnim ustanovama i institucijama.

Narodni poslanici su usvojili u prvom dijelu 2. redovne sjednice i sljedeće nacrte zakona: Nacrt zakona o socijalnom stanovanju Republike Srpske, Nacrt zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja, Nacrt zakona o Gradu Gradiška i Nacrt zakona o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske.

Druga redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće nastavljena u utorak, 12. februara 2019. godine u 10 časova.

Preostale tačke dnevnog reda 2. redovne sjednice:

 • Nacrt zakona o radio-amaterizmu u Republici Srpskoj;
 • Nacrt zakona o unutrašnjoj plovidbi Republike Srpske;
 • Nacrt zakona o izmjeni Zakona o privrednim društvima;
 • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti;
 • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj;
 • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Komori inženjera poljoprivrede Republike Srpske;
 • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu;
 • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o duvanu;
 • Nacrt strategije razvoja preduzetništva žena Republike Srpske za period 2018-2022. godine;
 • Prijedlog Budžeta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2019. godinu;
 • Izvještaj Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske o radu za 2017. godinu;
 • a)Izvještaj Fiskalnog savjeta Republike Srpske o radu za period 11.8.2017. – 31.12.2017. godine; b)Plan rada Fiskalnog savjeta Republike Srpske sa finansijskim planom za 2018. godinu;
 • a)Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period 01.01 – 31.12.2017. godine; b)Godišnji revizorski izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2018. godinu;
 • a)Izvještaj Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske o radu za 2017. godinu;b)Izvještaj Komisije za žalbe o radu za 2017. godinu;
 • Izvještaj o radu Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.01.2017 do 31.12.2017. godine;
 • Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine za 2017. godinu;
 • Informacija o predlaganju člana u Državnu regulatornu komisiju za električnu energiju iz Republike Srpske;
 • Prijedlog odluke o usvajanju Prijedloga prostornog plana područja posebne namjene „Aerodrom“ Banja Luka;
 • Prijedlog odluke o usvajanju Zoning plana područja posebne namjene „Janjske otoke“ po skraćenom postupku;
 • Prijedlog zaključka u vezi sa uvođenjem besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola u Republici Srpskoj – građanska inicijativa;
 • Izbor i imenovanje.