Održan sastanak sa predstavnicima „Centri civilnih inicijativa“

Datum: 
24.06.2022 - 13:30

Generalni sekretar Narodne skupštine Republike Srpske Nebojša Zgonjanin, sa saradnicima, održao je danas u prostorijama parlamenta sastanak sa projektnim koordinatorima nevladine organizacije „Centri civilnih inicijativa“ Željkom Ninkovićem i Mahirom Đapom na kojem je razgovarano o nadležnostima Narodne skupštine prilikom razmatranja izvještaja o poslovanju javnih preduzeća u Republici Srpskoj.

Predstavnici CCI-a predstavili su projekat „Jačanje odgovornosti u upravljanju javnim preduzećima u BiH“, koji sprovode u saradnji sa Ambasadom Kraljevine Holandije u Bosni i Hercegovini, istakavši da je cilj povećanje transparentnosti, odgovornosti i kontrole u upravljanju javnim preduzećima.

Oni su naveli da je CCI kreirao bazu podataka javnih preduzeća i interaktivnu mapu sa svim javnim preduzećima u BiH, te pristupio monitoringu rada parlamenata sa fokusom razmatranja izvještaja o poslovanju javnih preduzeća.

Na sastanku je posebno bilo riječi o ulozi i značaju rada skupštinskih odbora i radnih tijela kada je riječ o razmatranju izvještaja o poslovanju javnih preduzeća.  

Generalni sekretar Zgonjanin upoznao je predstavnike CCI-a sa nadležnostima Narodne skupštine kada je riječ o razmatranju i primanju k znanju izvještaja o poslovanju javnih preduzeća i djelokrugu rada skupštinskih odbora, naglasivši da je rad najviše zakonodavne institucije Republike Srpske potpuno tranpsarentan i otvoren za saradnju sa predstavnicima nevladinog sektora, udruženja građana i medija.

Predstavnici CCI-a pohvalili su otvorenost rada Narodne skupštine Republike Srpske i dostupnost informacija od značaja za javnost na internet stranici parlamenta. 

Sastanku su prisustvovali šef Kabineta predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Zlatko Jurić, savjetnik predsjednika Narodne skupštine Slobodan Nagradić i pomoćnik generalnog sekretara i rukovodilac Zakonodavno-pravnog odjeljenja Narodne skupštine Ljiljana Timotija.