Закони у процедури

Нпр. 28.06.2020
Нпр. 28.06.2020
Назив Предлагач Датум Преузми
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске Министарство финансија 25.10.2019 Package icon Nc zak izmj dop Zak racunovodstvu reviziji RS.zip
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о јавно – приватном партнерству у Републици Српској Министарство финансија 30.10.2019 Package icon Nc zak izmj dop Zak javno-priv partnerstvu u RS.zip
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о концесијама Министарство енергетике и рударства 07.11.2019 Package icon Nc zak izmj dop Zak koncesijama.zip
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити животне средине Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију 07.11.2019 Package icon Nc zak izmj dop Zak zastiti ziv sredine.zip
Нацрт закона о заштити менталног здравља Министарство здравља и социјалне заштите 04.10.2019 Package icon Nc zakon o zastiti mentalnog zdravlja.zip
Нацрт закона о лијечењу неплодности поступцима биомедицински потпомогнуте оплодње Министарство здравља и социјалне заштите 30.09.2019 Package icon Nc o lijecenju neplodnosti postupcima biomed potpomognute oplodnje.zip
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о управљању отпадом Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију 23.08.2019 Package icon Nc zak izmj i dop Zakona o upravljanju otpadom_0.zip
Нацрт закона о електричној енергији Министарство енергетике и рударства 11.07.2019 Package icon Nc zak o elektricnoj energiji.zip
Нацрт закона о измјени Закона о судским таксама Министарство правде 11.07.2019 Package icon Nc zakon o izmj Zakona o sudskim taksama.zip
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о шумама Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 19.07.2019 Package icon Nc zak izmj i dop Zakona o sumama.zip