Закључци

Нпр. 15.01.2021
Нпр. 15.01.2021
Назив Службени гласник Датум
Закључак о усвајању Извјештаја о раду и извршењу Ребаланса Финансијског плана - Буџета ЈУ Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству за период 1.1. - 31.12.2019. године 69/20 02.07.2020
Закључак о усвајању Годишњег извјештаја Омбудсмана за дјецу за 2019. годину 69/20 02.07.2020
Закључак о усвајању Информације о обавезама које за Босну и Херцеговину и Републику Српску проистичу из процеса придруживања Европској унији са прегледом мјера и активности реализованих током 2019. године, те о оствареним резултатима у приближавању 69/20 02.07.2020
Закључак о усвајању Консолидованог извјештаја о извршењу Буџета Републике Српске за период 1.1.-31.12.2019. године 69/20 02.07.2020
Закључак у вези Приједлога одлуке о укидању ванредног стања за територију Републике Српске 48/20 21.05.2020
З а к љ у ч к е у вези Информације о документу Програм реформи Босне и Херцеговине, усвојеном на 45. ванредној сједници Предсједништва Босне и Херцеговине, одржаној 19. новембра 2019. године – приједлог члана Предсједништва БиХ из Републикe Српске 109/19 24.12.2019
З а к љ у ч ц и у вези Информације о неуставној трансформацији дејтонске структуре БиХ и утицају на положај и права Републике Српске 3/20 12.11.2019
Закључак о усвајању Консолидованог извјештаја о извршењу Буџета Републике Српске за период 01.01.-30.06.2019. године 95/19 31.10.2019
Закључак о усвајању Извјештаја о анализи и плану активности по питању тражења несталих, истраживању и процесуирању ратних злочина 95/19 31.10.2019
Закључак о усвајању Извјештаја Агенције за осигурање Републике Српске о финансијском пословању за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године 88/19 10.10.2019

Pages