Закључци

Нпр. 27.09.2023
Нпр. 27.09.2023
Назив Службени гласник Датум
ЗАКЉУЧАК У ВЕЗИ СА ЗАКОНОМ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 69/23 14.08.2023
ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ И РЕЗУЛТАТИМА РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЈЕШТАЈЕМ АГЕНЦИЈЕ ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ПЕРИОД 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022. ГОДИНЕ 69/23 14.08.2023
ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА O РАДУ РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СУКОБА ИНТЕРЕСА У ОРГАНИМА ВЛАСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2022. ГОДИНУ 69/23 14.08.2023
ЗАКЉУЧАК У ВЕЗИ СА ОБАВЈЕШТЕЊЕМ О НЕКИМ ПОЈАВАМА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ УСТАВНОСТИ И ЗАКОНИТОСТИ 69/23 14.08.2023
Закључци у вези са Обавјештењем о неким појавама од интереса за остваривање уставности и законитости 03.08.2023
Закључци у вези са одлукама о потврђивању изјава члана Предсјесништва Босне и Херцеговине из Републике Српске 62/23 14.07.2023
ЗАКЉУЧАК У ВЕЗИ СА ЗАКОНОМ О НЕПРИМЈЕЊИВАЊУ ОДЛУКА УСТАВНОГ СУДА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 60/23 12.07.2023
З А К Љ У Ч А К о усвајању Извјештаја о раду Министарства унутрашњих послова Републике Српске за 2022. годину 56/23 03.07.2023
З А К Љ У Ч А К о усвајању Извјештаја о раду и финансијског извјештаја Комисије за концесије Републике Српске за 2022. годину 56/23 03.07.2023
З А К Љ У Ч А К о усвајању Извјештаја о раду и извршењу Ребаланса Финансијског плана - Буџета ЈУ Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству за период 1. 1 - 31. 12. 2022. године 56/23 03.07.2023

Pages