Закључци

Нпр. 28.06.2024
Нпр. 28.06.2024
Назив Службени гласник Датум
ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА КОМИТЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ НАДЗОРА ФИНАНСИЈСКОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2022. ГОДИНУ 90/23 09.10.2023
ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ РЕГУЛАТОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2022. ГОДИНУ 90/23 09.10.2023
ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА АГЕНЦИЈЕ ЗА ОСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ О СТАЊУ СЕКТОРА ОСИГУРАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ЗА ПЕРИОД ОД 1. 1. 2022. ДО 31. 12. 2022. ГОДИНЕ 90/23 09.10.2023
ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ГАРАНТНОГ ФОНДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А. Д. БАЊА ЛУКА ЗА 2022. ГОДИНУ 90/23 09.10.2023
ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ АГЕНЦИЈЕ ЗА ОСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ПЕРИОД ОД 1. 1. 2022. ДО 31. 12. 2022. ГОДИНЕ 90/23 09.10.2023
ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ РЕВИЗОРСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА ГЛАВНЕ СЛУЖБЕ ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2023. ГОДИНУ 90/23 09.10.2023
ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ АГЕНЦИЈЕ ЗА ОСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ПЕРИОД ОД 1. 1. 2022. ДО 31. 12. 2022. ГОДИНЕ 90/23 09.10.2023
Закључци у вези са Обавјештењем о неким појавама од интереса за остваривање уставности и законитости 03.08.2023
ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА ПЕРИОД 1. 1 – 31. 12. 2022. ГОДИНЕ 69/23 02.08.2023
ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈE О ДУГУ СА СТАЊЕМ НА ДАН 31. 12. 2022. ГОДИНЕ 69/23 02.08.2023

Pages