Закључци

Нпр. 22.06.2024
Нпр. 22.06.2024
Назив Службени гласник Датум
Закључци у вези Информације о преносу надлежности у области индиректног опорезивања 15.12.2021
Закључак о усвајању Консолидованог извјештаја о извршењу Буџета Републике Српске за период 1.1 - 30.6.2021. године 111/21 14.12.2021
Закључак о усвајању Извјештаја Комитета за координацију надзора финансијског сектора Републике Српске за 2020. годину 111/20 14.12.2021
Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу Плана рада и Финансијског плана Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске за период 1.1 - 31.12.2020. године 111/21 14.12.2021
Закључак о усвајању Извјештаја о раду Комисије за хартије од вриједности Републике Српске за 2020. годину 94/21 28.10.2021
Закључак о усвајању Извјештаја Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о финансијском пословању за период 01.01. – 31.12.2020. године 94/21 28.10.2021
Закључак о усвајању Извјештаја о финансијском пословању Агенције за осигурање Републике Српске за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године 94/21 28.10.2021
Закључак о усвајању Извјештаја Комисије за жалбе о раду за период 01.01.-31.12.2020. године 94/21 28.10.2021
Закључак о усвајању Извјештаја Фискалног савјета Републике Српске о спровођењу Закона о фискалној одговорности у Републици Српској за 2020. годину 94/21 28.10.2021
Закључци број: 02/1-021-776/21 94/21 28.10.2021

Pages