Закључци

Нпр. 07.12.2023
Нпр. 07.12.2023
Назив Службени гласник Датум
Зaкључак о усвајању Извјештаја Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о стању на тржишту хартија од вриједности за 2020. годину 94/21 28.10.2021
Закључак о усвајању Извјештаја o раду Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске за 2020. годину 94/21 28.10.2021
Зaкључак о усвајању Извјештаја Агенције за банкарство Републике Српске о стању у банкарском систему Републике Српске за период 01.01.2020. - 31.12.2020. године 94/21 27.10.2021
Закључак о усвајању Извјештаја о пословању и резултатима рада са финансијским извјештајем Агенције за банкарство Републике Српске за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године 94/21 27.10.2021
Закључак о усвајању Извјештаја Агенције за осигурање Републике Српске о стању сектора осигурања у Републици Српској за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године 94/21 27.10.2021
Закључак о усвајању Извјештаја о раду Агенције за осигурање Републике Српске за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године 94/21 27.10.2021
Закључак о усвајању Извјештаја Одбора за борачко-инвалидску заштиту о одржаној тематској сједници под називом „Стање у области борачко-инвалидске заштите у Републици Српској“ 94/21 26.10.2021
Закључак о усвајању Годишњег ревизорског извјештаја Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за 2021. годину 94/21 26.10.2021
Закључак о усвајању Информације о дугу са стањем на дан 31.12.2020. године 94/21 26.10.2021
Закључак о усвајању Извјештаја Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске о раду за 2020. годину 94/21 26.10.2021

Pages