Закључци

Нпр. 29.06.2022
Нпр. 29.06.2022
Назив Службени гласник Датум
Закључак након разматрања Приједлога закона о допунама Закона о извршном поступку, број 01-119/05 21/05 28.02.2005
Закључак након разматрања Приједлога закона о допунама Закона о извршном поступку, број 01-120/05 21/05 28.02.2005
Закључак у вези Приједлога закона о измјенама Закона о универзитету 03.11.2004
Закључак у вези Нацрта закона о расељеним лицима, повратницима у Републици Српској и избјеглицама из Босне и Херцеговине 20.10.2004
Закључак у вези Извјештаја о реализацији Програма рјешавања проблема расељених лица, повратника и избјеглица за период од 01.01.-30.06.2004. године 20.10.2004
Ставови и закључци након разматрања догађаја у Вишеграду проузрокованих акцијом МУП-а 18.априла 2004.године 41/04 21.04.2004
Закључак након разматрања Извјештаја о раду тужилаштава у 2003.години 37/04 07.04.2004
Закључци након разматрања извјештаја о обављеној ревизији финансијских извјешатаја буџетских корисника и консолидованог извјештаја буџета Републике Српске за период од 1.јануар до 31.децембра 2002.године 34/04 31.03.2004
Закључци након разматрања Извјештаја о реализацији Програма рјешавања проблема расељених лица, повратника и избјеглица за 2004. год. и Програма рјешавања проблема расељених лица , повратника и избјеглица за 2004.год. 31/04 05.03.2004
Закључак о упућивању најавну расправу Нацрта амандмана на Устав Републике Српске 04.03.2004

Pages