Закључци

Нпр. 20.04.2024
Нпр. 20.04.2024
Називsort descending Службени гласник Датум
Закључак у вези са Одлуком о расписивању републичког референдума 86/17 15.07.2015
Закључак у вези са Одлуком о расписивању републичког референдума 86/17 15.07.2015
Закључак у вези са Посебним извјештајем Омбудсмана за дјецу "Вршњачко насиље у васпитно-образовним установама" 27/24 02.04.2024
Закључак у вези са Ребалансом Буџета Републике Српске за 2015. годину 103/15 04.12.2015
Закључак у вези са увођењем бесплатних уџбеника за све ученике основних школа у Републици Српској – грађанска иницијатива 22/19 06.03.2019
Закључак у вези са уставним положајем Републике Српске и заштитом њених интереса на нивоу заједничких институција БиХ 90/15 21.10.2015
Закључак у вези стања о испоруци кисеоника Јавним здравственим установама у Републици Српској 21.10.2021
Закључак у вези усвајања Извјештаја Регулаторне комисије за енергетику Репубике Српске о раду за 2017. годину 16/19 14.02.2019
Закључак у вези финансијског извјештаја Комисије за хартије од вриједности Републике Српске, за период 1.1.-31.12.2013. године 15/15 18.02.2015
Закључка о усвајању Извјештаја о реализацији програма очувања биљних генетичких ресурса Републике Српске у периоду 2012. – 2014. године 17/16 18.02.2016

Pages