Закључци

Нпр. 18.07.2024
Нпр. 18.07.2024
Називsort ascending Службени гласник Датум
Закључак у вези Извјештајa о сарадњи институција Републике Српске са Међународним кривичним судом за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије са сједиштем у Хагу за период 1.1. – 31.12.2014. године 93/15 29.10.2015
ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ КОНСОЛИДОВАНОГ ИЗВЈЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ПЕРИОД 1. 1 - 30. 6. 2023. ГОДИНЕ 101/23 29.11.2023
Закључак о усвајању Информацијe о реализацији Програма развоја спорта Републике Српске за 2018. годину 88/19 10.10.2019
ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА ФИСКАЛНОГ САВЈЕТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ О РАДУ ЗА ПЕРИОД 1. 1 - 31. 12. 2022. ГОДИНЕ 69/23 02.08.2023
Закључак о усвајању Информације о дугу са стањем на дан 31.12.2015. године 92/16 20.10.2016
З А К Љ У Ч А К о усвајању Извјештаја Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о стању на тржишту хартија од вриједности за 2019. годину 100/20 13.10.2020
З А К Љ У Ч А К о усвајању Извјештаја Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о раду за 2019. годину 100/20 13.10.2020
З А К Љ У Ч А К о усвајању Извјештаја Агенције за осигурање Републике Српске о стању сектора осигурања у Републици Српској за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године 100/20 13.10.2020
З А К Љ У Ч А К о усвајању Годишњег извјештаја Омбудсмана за дјецу за 2020. годину 41/21 18.05.2021
Закључак о усвајању Информације о реализацији Програма развоја спорта и Стратегије развоја спорта у Републици Српској за 2016. годину 50/17 17.05.2017

Pages