Усвојени закони

Нпр. 09.06.2023
Нпр. 09.06.2023
Назив Службени гласник Датум Преузми
Закон о измјенама Закона о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске 132/22 04.01.2023 Package icon Zakon o izm Zakona o platama zaposlenih u oblasti v.zip
Закон о измјенама закона о платама запослених у органима управе Републике Српске 132/22 04.01.2023 Package icon Zak o izm Zak o platama zaposlenih u organima uprave RS.zip
Закон о измјенама Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској 132/22 04.01.2023 Package icon Zak o izm Zak o platama zaposlenih u osnovnim i s.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о обавезном здравственом осигурању 132/22 04.01.2023 Package icon Zak o izmj i dop Zakona o obevznom zdravstvenom osiguranju.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о Фонду и финансирању заштите животне средине Републике Српске 132/22 04.01.2023 Package icon Zak o izmj i dop Zak o Fondu i finansiranju zastite zs RS.zip
Закон о измјенама и допуни Закона о републичкој управи 132/22 04.01.2023 Package icon Zak o izmj i dopuni Zakona o republickoj upravi.zip
Закон о измјени Закона о платама запослених у области културе Републике Српске 132/22 04.01.2023 Package icon Zak o izm Zak o platama zaposlenih u oblasti kulture RS.zip
Закон о метрологији у Републици Српској 132/22 04.01.2023 Package icon Zakon o metrologiji u RS.zip
Закон о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце у Републици Српској 132/22 04.01.2023 Package icon Zak o podrsci nezaposlenom roditelju cetvoro i vise djece u RS.zip
Закон о престанку важења Закона о посебним републичким таксама 132/22 04.01.2023 Package icon Zak o prestanku vazenja Zak o posebnim republickim taksama.zip
Закон о извршењу Буџета Републике Српске за 2023. годину 112/22 25.11.2022 Package icon Zakon o izvrsenju Budzeta RS za 2023. godinu, hp.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2022. годину 106/22 01.11.2022 Package icon Zakon o izmj i dop Zakona o izvrsenju Budzeta RS za 2022. godinu, hp.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о пољопривредном земљишту 106/22 01.11.2022 Package icon Zakon o izmj i dop Zakona o poljoprivrednom zemljistu, hp.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о легализацији бесправно изграђених објеката 93/22 22.09.2022 Package icon Zakona o izmj i dop Zakona o legalizaciji bespravno izgradjenih objekata, hp.zip
Закон о обавезном здравственом осигурању 93/22 22.09.2022 Package icon Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju.zip
Закон о заштити, очувању и употреби језика српског народа и ћириличког писма 81/22 30.08.2022 Package icon Zakon o zastiti ocuvanju i upotrebi jezika.zip
Закон о основном васпитању и образовању 81/22 30.08.2022 Package icon Zakon o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.zip
Закон о измјенама Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске 68/22 20.07.2022 Package icon Zakon o platama u pravosudju RS.zip
Закон о измјенама Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске 68/22 20.07.2022 Package icon Zakon o platama u MUP RS.zip
Закон о измјенама Закона о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске 68/22 20.07.2022 Package icon Zakon o izm Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovan.zip