Усвојени закони

Нпр. 23.07.2019
Нпр. 23.07.2019
Назив Службени гласник Датум Преузми
Закон о радио-аматеризму у Републици Српској 36/19 08.05.2019 Package icon Zakona o radio-amaterizmu u RS.zip
Закон о Граду Градишка 26/19 01.04.2019 Package icon Zakon o Gradu Gradiska.zip
Закон о измјенама Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији 26/19 01.04.2019 Package icon Zak obn izvor.zip
Закон о измјенама и допуни Закона о високом образовању 26/19 01.04.2019 Package icon Zak visok obrazovanju.zip
Закон о измјени и допунама Закона о територијалној организацији Републике Српске 26/19 01.04.2019 Package icon Zak ter org.zip
Закон о играма на срећу 22/19 20.03.2019 Package icon Zakon o igrama na srecu.zip
Закон о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске 11/19 20.02.2019 Package icon Zak plata zap vis obraz student stand RS.zip
Закон о платама запослених у области културе Републике Српске 11/19 20.02.2019 Package icon Zak platama zaposlenih kulture RS.zip
Закон о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској 11/19 20.02.2019 Package icon Zak platama zaposlenih u OS i SS djac domovima RS.zip
Закон о извршењу Буџета Републике Српске за 2019. годину 122/18 15.01.2019 Package icon Zak o izvrs Budzeta RS 2019.zip
Закон о измјенама Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2018. годину 121/18 15.01.2019 Package icon Zak izm Zak izvr Budz 2018_0.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о дјечјој заштити 122/18 15.01.2019 Package icon Zak izmj i dop Zak djecjoj zastiti.zip
Закон о републичкој управи 115/18 20.12.2018 Package icon Zakon o republickoj upravi.zip
Закон о заштити жртава ратне тортуре 90/18 03.10.2018 Package icon Zakon o zastiti zrtava ratne torture.zip
Закон о измјенама Закона о кривичном поступку Републике Српске 66/18 24.07.2018 Package icon Zak izmj Zak krivicni postupak.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју 66/18 24.07.2018 Package icon Zak izmj dop Zak naucnoistrazivacka djelatnost.zip
Закон о измјенама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара 66/18 24.07.2018 Package icon Zak izmj Zak porezi upo nosenje dobara.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о извршном поступку 66/18 24.07.2018 Package icon Zak izmj dop Zak izvrsni postupak.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о матичним књигама 66/18 24.07.2018 Package icon Zak izmj dop Zak maticne knjige.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о општем управном поступку 66/18 24.07.2018 Package icon Zak izmj dop Zak oup.zip