Усвојени закони

Нпр. 28.09.2021
Нпр. 28.09.2021
Назив Службени гласник Датум Преузми
Закон о нотарској служби у Републици Српској 28/21 12.04.2021 Package icon Zakon o notarskoj sluzbi u RS cirilica.zip
Закон о Граду Дервента 15/21 03.03.2021 Package icon Zakon o Gradu Derventa.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о гасу 15/21 03.03.2021 Package icon Zakon o izmj i dop Zakona o gasu.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о кривичном поступку Републике Српске 15/21 03.03.2021 Package icon Zakon o izmj i dop Zakona o krivicnom postupku RS.zip
Закон о измјенама и допунама Кривичног законика Републике Српске 15/21 03.03.2021 Package icon Zakon o izmj i dop Krivicnog zakonika RS.zip
Закон о измјени и допунама Закона о територијалној организацији Републике Српске 15/21 03.03.2021 Package icon Zakon o izmj i dop Zakona o ter organizaciji RS.zip
Закон о противградној заштити 15/21 03.03.2021 Package icon Zakon o protivgradnoj zastiti.zip
Закон о слободним зонама Републике Српске 15/21 03.03.2021 Package icon Zakon o slobodnim zonama RS.zip
Закон о допунама Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске 131/20 31.12.2020 Package icon Zakon o dop Zakona o zaduzivanju, dugu i garancijama.zip
Закон о извршењу Буџета Републике Српске за 2021. годину 131/20 31.12.2020 Package icon Zak o izvrs Budzeta RS za 2021 godinu.zip
Закон о измјени и допунама Закона о играма на срећу 131/20 31.12.2020 Package icon Zakon o izmj i dop Zakona o igrama na srecu.zip
Закон о допуни Закона о посебним републичким таксама 123/20 28.12.2020 Package icon Zakon o dopuni Zakona o posebnim republickim taksama cirilica_0.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о административним таксама 123/20 28.12.2020 Package icon Prijedlog zakona o izmj i dop Zakona o administrativnim taksama cirilica.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о комуналним таксама 123/20 28.12.2020 Package icon Zakona o izmj i dop Zakona o komunalnim taksama cirilica.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о порезу о порезу на доходак 123/20 28.12.2020 Package icon Prijedlog zakona o izmj i dop Zakona o porezu na dohodak cirilica.zip
Закон о факторингу 123/20 28.12.2020 Package icon Prijedlog zakona o faktoringu cirilica.zip
Закон о измјенама Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2020. годину 122/20 11.12.2020 Package icon zak o izmj zakona o izvrsenju budzeta.zip
Закон о заштити права на суђење у разумном року 99/20 13.10.2020 Package icon Zak o zastiti prava na sudjenje u razumnom roku cirilica.zip
Закон о посебном поступку експропријације ради изградње аеродрома у Требињу 99/20 13.10.2020 Package icon Zakon o posebnom postupku eksproprijacije Aerodrom Trebinje, hp cirilica.zip
Закон о посредовању у промету непокретности 99/20 13.10.2020 Package icon Zak o posredovanju u prometu nepokretnosti cirilica.zip