Усвојени закони

Нпр. 14.06.2021
Нпр. 14.06.2021
Назив Службени гласник Датум Преузми
Закон о посебном поступку експропријације ради изградње аеродрома у Требињу 99/20 13.10.2020 Package icon Zakon o posebnom postupku eksproprijacije Aerodrom Trebinje, hp cirilica.zip
Закон о посредовању у промету непокретности 99/20 13.10.2020 Package icon Zak o posredovanju u prometu nepokretnosti cirilica.zip
Закон о споразумном вансудском финансијском реструктурирању 99/20 13.10.2020 Package icon Zak o sporazumnom vansudskom fin restrukturiranju cirilica.zip
Закон о управној инспекцији 99/20 13.10.2020 Package icon Zak o upravnoj inspekciji cirilica.zip
Закон о допунама Закона о заштити становништва од заразних болести 98/20 07.10.2020 Package icon Zak o dop Zakona o zastiti stanovnistva od zaraznih bolesti, cirilica.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању 92/20 22.09.2020 Package icon Pr zak izmj i dop Zak srednjem obraz i vasp.zip
Закон о измјенама Закона о обавезним осигурањима у саобраћају 78/20 24.08.2020 Package icon Pr zak o izmj Zak o obaveznim osiguranjima u saobracaju cir.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о подстицајима у привреди у Републици Српској 78/20 24.08.2020 Package icon Prijedlog zakona o izm i dop Zakona o podsticajima u privredi RS, cir.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске 78/20 24.08.2020 Package icon Pr zak o izmj i dop Zak o racunovodstvu i reviziji RS.zip
Закон о измјени Закона о Јединственом регистру финансијских извјештаја Републике Српске 78/20 24.08.2020 Package icon Pr zak o izmj Zak o jedinstvenom registru fin izvjestaja RS.zip
Закон о пореском поступку Републике Српске 78/20 24.08.2020 Package icon Pr zak o poreskom postupku RS - cir.zip
Закон о спорту Републике Српске 79/20 24.08.2020 Package icon Pr zakona o sportu RS - cir.zip
Закон о високом образовању 67/20 22.07.2020 Package icon Zakona o visokom obrazovanju.zip
Закон о електричној енергији 68/20 22.07.2020 Package icon Zakona o elektricnoj energiji...cir_.zip
Закон о заштити менталног здрваља 67/20 22.07.2020 Package icon Zakon o zastiti mentalnog zdravlja...cir_.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о јавно-приватном партнерству у Републици Српској 68/20 22.07.2020 Package icon Zak javno privat partnerstvu RS...cir_.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о заштити животне средине 70/20 22.07.2020 Package icon Zak izmj i dop Zak zastiti zivotne sredine...cir_.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку 68/20 22.07.2020 Package icon Zak izmj i dop Zak zastiti djece kriv postupku.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о концесијама 70/20 22.07.2020 Package icon Zak izmj i dop Zak koncesijama RS...cir_.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о судским таксама 67/20 22.07.2020 Package icon Zak sudskim taksama...cir_.zip