Усвојени закони

Нпр. 15.08.2022
Нпр. 15.08.2022
Назив Службени гласник Датум Преузми
Закон о измјенама и допунама Закона о жељезницама Републике Српске 56/22 17.06.2022 Package icon Zakon o izmj i dop Zakona o zeljeznicama RS.zip
Закон о измјенама и допуни Закона о републичкој управи 56/22 17.06.2022 Package icon Zakon o izmj i dop Zakona o republickoj upravi.zip
Закон о измјени и допунама Закона о доприносима 56/22 17.06.2022 Package icon Zakon o izmj i dop Zakona o doprinosima_0.zip
Закон о платама и накнадама судија и јавних тужилаца у Републици Српској 56/22 17.06.2022 Package icon Zakon o platama i naknadama sudija i javnih tuzilaca u RS.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2022. годину 53/22 13.06.2022 Package icon Zakon o izmj i dop Zakona o izvrsenju budzeta.zip
Закон о међубанкарским накнадама код платних трансакција на основу платних картица 38/22 05.05.2022 Package icon Zakona o medjubankarskim naknadama kod platnih trans na osnovu platnih kartica.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о подстицајима у привреди Републике Српске 37/22 05.05.2022 Package icon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o podsticajima u privredi RS.zip
Закон о измјенама Уредбе са законском снагом о Kомпензационом фонду Републике Српске 37/22 05.05.2022 Package icon Zakon izmjenama Uredbe sa zakonskom snagom o Kompezacionom fondu RS.zip
Закон о Граду Лакташи 37/22 05.05.2022 Package icon Zakon o Gradu Laktasi.zip
Закон о допунама Закона о здравственом осигурању 37/22 05.05.2022 Package icon Zakon o dop Zakona o zdravstvenom osiguranju_0.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о пореском поступку Републике Српске 37/22 05.05.2022 Package icon Zakon o izmj i dop Zakona o poreskom postupku RS.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о унутрашњем платном промету 38/22 05.05.2022 Package icon Zakon o izmj i dop Zakona o unutrasnjem platnom prometu.zip
Закон о измјени и допунама Закона о територијалној организацији Републике Српске 37/22 05.05.2022 Package icon Zakon o izmj i dop Zakona o teritorijalnoj organizaciji RS.zip
Закон о културним добрима 38/22 05.05.2022 Package icon Zakon o kulturnim dobrima.zip
Закон о измјенама и допуни Закона о социјалној заштити 36/22 04.05.2022 Package icon Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o socijalnoj zastiti.zip
Закон о измјени Закона о пензијском и инвалидском осигурању 15/22 03.03.2022 Package icon Zakon o izmj Zakona o PIO.zip
Закон о допунама Закона о републичкој управи 15/22 03.03.2022 Package icon Zakon o dop Zakona o republickoj upravi.zip
Закон о обновљивим изворима енергије 16/22 03.03.2022 Package icon Zakon o obnovljivim izvorima energije.zip
Закон о утврђивању поријекла имовине и посебном порезу на имовину 15/22 03.03.2022 Package icon Zakon o utvrdjivanju porijekla imovine i psebnom porezu na imovinu.zip
Закон о фискализацији 15/22 03.03.2022 Package icon Zakon o fiskalizaciji.zip