Усвојени закони

Нпр. 19.10.2019
Нпр. 19.10.2019
Назив Службени гласник Датум Преузми
Закон о измјенама и допунама Закона о Комори инжењера пољопривреде Републике Српске 58/19 16.07.2019 Package icon Zak izmj dop Zak Komori inz poljoprivrede RS.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о оружју и муницији 58/19 16.07.2019 Package icon Zak izmj i dop Zakona o oruzju i municiji.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о пољопривредном земљишту 58/19 16.07.2019 Package icon Zakona izmj dop Zak poljoprivrednom zemljistu.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о полицији и унутрашњим пословима 58/19 16.07.2019 Package icon Zak izmj dop Zak policiji i unutrasnjim poslovima.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на добит 58/19 16.07.2019 Package icon Zak izmj dop Zak porezu na dobit.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о унутрашњем платном промету 58/19 16.07.2019 Package icon Zak izmj dop Zak unutrasnjem pla prometu.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о фискалним касама 58/19 16.07.2019 Package icon Zak izmj dop Zak fiskalnim kasama.zip
Закон о допуни Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске 54/19 08.07.2019 Package icon Zak o dop zak platama zaposlenih u inst pravosudja.zip
Закон о измјени Закона о банкама Републике Српске 54/19 08.07.2019 Package icon Zak o izm zak bankama.zip
Закон о печатима органа и институција Републике Српске 54/19 08.07.2019 Package icon Zak o pecatima organa i institucija.zip
Закон о подстицајима у привреди Републике Српске 52/19 08.07.2019 Package icon Zak o podsticajima u privredi.zip
Закон о социјалном становању Републике Српске 54/19 08.07.2019 Package icon Zak o socijalnom stanovanju.zip
Закон о унутрашњој пловидби Републике Српске 54/19 08.07.2019 Package icon Zak o unutrasnjoj plovidbi.zip
Закон о заштити од нејонизујућих зрачења 36/19 08.05.2019 Package icon Zakon o zastiti od nejonizujucih zracenja.zip
Закон о измјенама Закона о локалној самоуправи 36/19 08.05.2019 Package icon Zakon o lokalnoj samoupravi_0.zip
Закон о измјени и допуни Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске 36/19 08.05.2019 Package icon Zakon o platama zaposlenih u MUP-u.zip
Закон о радио-аматеризму у Републици Српској 36/19 08.05.2019 Package icon Zakona o radio-amaterizmu u RS.zip
Закон о Граду Градишка 26/19 01.04.2019 Package icon Zakon o Gradu Gradiska.zip
Закон о измјенама Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији 26/19 01.04.2019 Package icon Zak obn izvor.zip
Закон о измјенама и допуни Закона о високом образовању 26/19 01.04.2019 Package icon Zak visok obrazovanju.zip