Усвојени закони

Нпр. 28.02.2024
Нпр. 28.02.2024
Назив Службени гласник Датум Преузми
Закон о електронском новцу 1/24 30.01.2024 Package icon zakon_o_elektronskom_novcu_0.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о обавезним осигурањима у саобраћају 1/24 25.01.2024 Package icon zakon_o_izmj_i_dop_zakona_o_obaveznim_osiguranjima_u_saobracaju.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о пољопривредним задругама 1/24 25.01.2024 Package icon zakon_o_izmj_i_dop_zakona_o_poljoprivrednim_zadrugama.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о угоститељству 1/24 25.01.2024 Package icon zakon_o_izmj_i_dop_zakona_o_ugostiteljstvu.zip
Закон о производњи наоружања и војне опреме у Републици Српској 1/24 25.01.2024 Package icon zakon_o_proizvodnji_naoruzanja_i_vojne_opreme_u_rs.zip
Закон о допунама Закона о доприносима 112/23 29.12.2023 Package icon zakon_o_dopunama_zakona_o_doprinosima_hp.zip
Закон о допунама Закона о порезу на доходак 112/23 29.12.2023 Package icon zakon_o_dop_zakona_o_porezu_na_dohodak_hp.zip
Закон о извршењу Буџета Републике Српске за 2024. годину 112/23 29.12.2023 Package icon zakon_o_izvrsenju_budzeta_rs_za_2024._godinu_hp.zip
Закон о измјенама Закона о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске 112/23 29.12.2023 Package icon zakon_o_izmj_zakona_o_platama_zaposlenih_u_oblasti_visokog_obrazovanja_hp.zip
Закон о измјенама Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској 112/23 29.12.2023 Package icon zakon_o_izmj_zakona_o_platama_zaposlenih_u_osnovnim_i_srednjim_skolama.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о дјечјој заштити 112/23 29.12.2023 Package icon zakon_o_izmj_i_dop_zakona_o_djecjoj_zastiti_hp.zip
Закон о измјенама и допуни Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености 112/23 29.12.2023 Package icon zakon_izmj_i_dop_zakona_o_posredovanju_u_zaposljavanju.zip
Закон о измјени Закона о отпису потраживања 112/23 29.12.2023 Package icon zakon_o_izmj_zakona_o_otpisu_potrazivanja_hp.zip
Закон о измјени Закона о платама запослених у области културе Републике Српске 112/23 29.12.2023 Package icon zakon_o_izmj_zakona_o_platama_zaposlenih_u_oblasti_kulture.zip
Закон о измјени Закона о раду 112/23 29.12.2023 Package icon zakon_o_izmj_zakona_o_radu_hp.zip
Закон о измјени и допуни Закона о државним становима на којима не постоји станарско право 101/23 29.11.2023 Package icon zakon_o_izmjeni_i_dopuni_zakona_o_drzavnim_stanovima.zip
Закон о измјенама Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2023. годину 99/23 14.11.2023 Package icon zakon_o_izmjenama_zakona_o_izvrsenju_budzeta_rs_za_2023_godinu.zip
Закон о допуни Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске 90/23 12.10.2023 Package icon zakon_o_dop_zakona_o_sprecavanju_sukoba_interesa_u_organima_vlasti_rs.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о прекршајима Републике Српске 90/23 12.10.2023 Package icon zakon_o_izmj_i_dop_zakona_o_prekrsajima_rs_0.zip
Закон о Фонду солидарности Републике Српске 90/23 12.10.2023 Package icon zakon_o_fondu_solidarnosti_rs.zip