Усвојени закони

Нпр. 16.06.2024
Нпр. 16.06.2024
Назив Службени гласник Датум Преузми
Закон о измјенама и допунама Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске 48/24 06.06.2024 Package icon zak_o_izmj_i_dop_zak_o_platama_zaposlenih_u_inst_pravosudja_hp.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о полицији и унутрашњим пословима 48/24 06.06.2024 Package icon zakon_o_izmj_i_dop_zakona_o_policiji_i_unutrasnjim_poslovima_hp.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о посебном режиму извршења казне затвора 48/24 06.06.2024 Package icon zakon_o_izmj_i_dop_zak_o_poseb_rezimu_izvrs_kazne_zatvora.zip
Закон о измјени и допунама Закона о јавним тужилаштвима Републике Српске 48/24 06.06.2024 Package icon zak_o_izmj_i_dop_zak_o_javnim_tuzilastvima_rs_hp.zip
Закон о измјени и допуни Закона о порезу на добит 48/24 06.06.2024 Package icon zakon_o_izmj_i_dop_zakona_o_porezu_na_dobit_hp.zip
Закон о припајању дијела Града Зворник Општини Лопаре 48/24 06.06.2024 Package icon zakon_o_pripajanju_dijela_grada_zvornik_opstini_lopare.zip
Закон о Агенцији за високо образовање Републике Српске 42/24 24.05.2024 Package icon zakon_o_agenciji_za_visoko_obrazovanje_rs_hp_-_copy.zip
Закон о допунама Закона о раду 39/24 14.05.2024 Package icon zakon_o_dopunama_zakona_o_radu.zip
Закон о имунитету Републике Српске 39/24 14.05.2024 Package icon zakon_o_imunitetu_rs.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о ванпарничном поступку 27/24 02.04.2024 Package icon zakon_o_izmj_i_dop_zakona_o_vanparnicnom_postupku.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о парничном поступку 27/24 02.04.2024 Package icon zakon_o_izmj_i_dop_zakona_o_parnicnom_postupku_2.zip
Закон о измјенама и допунама Породичног закона 27/24 02.04.2024 Package icon zakon_o_izmj_i_dop_porodicnog_zakona.zip
Закон о очувању културног и историјског насљеђа светог манастира Хиландар 27/24 02.04.2024 Package icon zakon_o_ocuvanju_kulturnog_i_istorijskog_nasljedja_svetog_manastira_hilandar.zip
Закон о електронском новцу 1/24 30.01.2024 Package icon zakon_o_elektronskom_novcu_0.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о обавезним осигурањима у саобраћају 1/24 25.01.2024 Package icon zakon_o_izmj_i_dop_zakona_o_obaveznim_osiguranjima_u_saobracaju.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о пољопривредним задругама 1/24 25.01.2024 Package icon zakon_o_izmj_i_dop_zakona_o_poljoprivrednim_zadrugama.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о угоститељству 1/24 25.01.2024 Package icon zakon_o_izmj_i_dop_zakona_o_ugostiteljstvu.zip
Закон о производњи наоружања и војне опреме у Републици Српској 1/24 25.01.2024 Package icon zakon_o_proizvodnji_naoruzanja_i_vojne_opreme_u_rs.zip
Закон о допунама Закона о доприносима 112/23 29.12.2023 Package icon zakon_o_dopunama_zakona_o_doprinosima_hp.zip
Закон о допунама Закона о порезу на доходак 112/23 29.12.2023 Package icon zakon_o_dop_zakona_o_porezu_na_dohodak_hp.zip