Записници са сједница скупштине

Нпр. 15.06.2024
Нпр. 15.06.2024
Назив Датум Преузми
Записник са Дванаесте посебне сједнице НСРС 29.03.2024 Package icon xi_saziv_zapisnik_sa_dvanaeste_posebne_sjednice.zip
Записник са Осме редовне сједнице НСРС 12.03.2024 Package icon xi_saziv_zapisnik_sa_osme_redovne_sjednice.zip
Записник са Једанаесте посебне сједнице НСРС 28.03.2024 Package icon xi_saziv_zapisnik_sa_jedanaeste_posebne_sjednice.zip
Записник са Седме редовне сједнице НСРС 12.12.2023 Package icon xi_saziv_zapisnik_sa_sedme_redovne_sjednice.zip
Записник са Шесте редовне сједнице НСРС 02.11.2023 Package icon xi_saziv_zapisnik_sa_seste_redovne_sjednice.zip
Записник са Десете посебне сједнице НСРС 20.10.2023 Package icon xi_saziv_zapisnik_sa_desete_posebne_sjednice.zip
Записник са Пете редовне сједнице НСРС 26.09.2023 Package icon xi_saziv_zapisnik_sa_pete_redovne_sjednice.zip
Записник са Четврте редовне сједнице НСРС 18.07.2023 Package icon xi_saziv_zapisnik_sa_cetvrte_redovne_sjednice.zip
Записник са Треће редовне сједнице НСРС 06.06.2023 Package icon xi_saziv_zapisnik_sa_trece_redovne_sjednice.zip
Записник са Девете посебне сједнице НСРС 27.06.2023 Package icon XI_saziv_Zapisnik_sa_Devete_posebne_sjednice.zip
Записник са Осме посебне сједнице НСРС 27.06.2023 Package icon XI_saziv_Zapisnik_sa_Osme_posebne_sjednice.zip
Записник са Седме посебне сједнице НСРС 21.06.2023 Package icon XI_saziv_Zapisnik_sa_Sedme_posebne_sjednice.zip
Записник са Шесте посебне сједнице НСРС 26.04.2023 Package icon XI_saziv_Zapisnik_sa_Seste_posebne_sjednice.zip
Записник са Друге редовне сједнице НСРС 14.03.2023 Package icon XI_saziv_Zapisnik_sa_Druge_redovne_sjednice.zip
Записник са Пете посебне сједнице НСРС 27.12.2022 Package icon XI_saziv_Zapisnik_sa_Pete_posebne_sjednice.zip
Записник са Четврте посебне сједнице НСРС 21.12.2022 Package icon XI saziv_Zapisnik_sa_Cetvrte_posebne_sjednice.zip
Записник са Треће посебне сједнице НСРС 21.12.2022 Package icon XI saziv_Zapisnik_sa_Trece_posebne_sjednice.zip
Записник са Друге посебне сједнице НСРС 02.12.2022 Package icon XI saziv_Zapisnik_sa_Druge_posebne_sjednice.zip
Записник са Прве посебне сједнице НСРС 01.12.2022 Package icon XI saziv_Zapisnik_sa_Prve_posebne_sjednice.zip
Записник са Прве редовне (коснтитутивне) сједнице НСРС 15.11.2022 Package icon XI saziv_Zapisnik_sa_Prve_redovne_sjednice.zip