Приједлог дневног реда Пете редовне сједнице

Верзија за штампањеPDF верзија
Датум сједнице: 
26.09.2023
 1.  Посланичка питања и одговори – Актуелни час;
 2. Избор потпредсједника Народне скупштине Републике Српске;
 3. Приједлог закона о непокретној имовини која се користи за функционисање јавне власти – по хитном поступку;
 4. Приједлог закона о Фонду солидарности Републике Српске – по хитном поступку;
 5. Приједлог закона о Агенцији за информационо-комуникационе технологије – по хитном поступку;
 6. Приједлог закона о измјенама Закона о републичкој управи – по хитном поступку;
 7. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о апотекарској дјелатности – по хитном поступку;
 8. Приједлог закона о допуни Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске;
 9. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о премјеру и катастру Републике Српске;
 10. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о прекршајима Републике Српске;
 11. Нацрт закона о производњи наоружања и војне опреме у Републици Српској;
 12. Нацрт закона о посебном регистру и јавности рада непрофитних организација;
 13. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о обавезним осигурањима у саобраћају;
 14. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о угоститељству;
 15. Приједлог програма фискалне консолидације за период од 2024. до 2026. године;
 16. Извјештај Комитета за координацију надзора Финансијског сектора Републике Српске за 2022. годину;
 17. Извјештаји Агенције за осигурање Републике Српске:

а) Извјештај о стању сектора осигурања у Републици Српској за период од 1. 1. 2022. до 31. 12. 2022. године;

б) Извјештај о раду за период од 1. 1. 2022. до 31. 12. 2022. године;

в) Извјештај о финансијском пословању за период од 1. 1. 2022. до 31. 12. 2022. године;

 1. Извјештај о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2022. годину;
 2. Извјештај о раду и пословању Гарантног фонда Републике Српске а. д. Бања Лука за 2022. годину;
 3. Извјештаји Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске:

а) Извјештај о проведеној финансијској ревизији Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске за период од 1. 1. до 31. 12. 2022. године;

б) Годишњи ревизорски извјештај за 2023. годину;

 1. Избор и именовање.