Приједлог дневног реда Седме редовне сједнице

Верзија за штампањеPDF верзија
Датум сједнице: 
12.12.2023

  

 1. Посланичка питања и одговори – Актуелни час;
 2. Приједлог програма економских реформи Републике Српске за период 2024–2026. године – по хитном поступку;
 3. Приједлог буџета Републике Српске за 2024. годину – по хитном поступку;
 4. Приједлог закона о извршењу буџета Републике Српске за 2024. годину – по хитном поступку;
 5. Приједлог одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске за 2024. годину;
 6. Приједлог одлуке о краткорочном задуживању Републике Српске емисијом трезорских записа за 2024. годину;
 7. Приједлог одлуке о износу гаранција које може издати Република Српска у 2024. години;
 8. Приједлог закона о допунама Закона о порезу на доходак – по хитном поступку;
 9. Приједлог закона о допунама Закона о доприносима – по хитном поступку;
 10. Приједлог закона о измјени Закона о отпису потраживања – по хитном поступку;
 11. Приједлог закона о измјени Закона о платама запослених у области културе Републике Српске – по хитном поступку;
 12. Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске – по хитном поступку;
 13. Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској – по хитном поступку;
 14. Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености – по хитном поступку;
 15. Приједлог закона о измјени Закона о раду – по хитном поступку;
 16. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о дјечијој заштити – по хитном поступку;
 17. Приједлог закона о производњи  наоружања и војне опреме у Републици Српској;
 18. Приједлог закона о електронском новцу;
 19. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о пољопривредним задругама;
 20. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о обавезним осигурањима у саобраћају;
 21. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о угоститељству;
 22. Нацрт закона о имунитету Републике Српске – приједлог народних посланика;
 23. Нацрт закона о референдуму и грађанској иницијативи – приједлог народних посланика;
 24. Нацрт закона о ловству;
 25. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о посебном режиму извршења казне затвора;
 26. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о геолошким истраживањима;
 27. Извјештаји ЈП „Радио-телевизије Републике Српске”:

а)Извјештај о раду ЈП „Радио-телевизије Републике Српске” за 2019. годину и Извјештај о ревизији финансијског пословања ЈП „Радио-телевизије Републике Српске”;

б) Извјештај о раду ЈП „Радио-телевизије Републике Српске” за 2020. годину и Извјештај о ревизији финансијског пословања ЈП „Радио-телевизије Републике Српске”;

в) Извјештај о раду ЈП „Радио-телевизије Републике Српске” за 2021. годину и Извјештај о ревизији финансијског пословања ЈП „Радио-телевизије Републике Српске”;

г) Извјештај о раду ЈП „Радио-телевизије Републике Српске” за 2022. годину и Извјештај о ревизији финансијског пословања ЈП „Радио-телевизије Републике Српске”;

28. Избор и именовања.