Приједлог дневног реда Тринаесте посебне сједнице

Верзија за штампањеPDF верзија
Датум сједнице: 
18.04.2024
  1. Закључни извјештај Независне међународне комисије за истраживање страдања свих народа у сребреничкој регији у периоду од 1992. до 1995. године;
  2. Приједлог одлуке о саставу делегације Народне скупштине Републике Српске у Парламентарном форуму Република Србија – Република Српска;
  3. Приједлог закона о допунама Закона о раду – по хитном поступку;
  4. Приједлог изборног закона Републике Српске – приједлог народних посланика;
  5. Приједлог закона о референдуму и грађанској иницијативи Републике Српске – приједлог народних посланика;
  6. Приједлог закона о имунитету Републике Српске – приједлог народних посланика.