Приједлог дневног реда Четврте редовне сједнице

Верзија за штампањеPDF верзија
Датум сједнице: 
18.07.2023

1.         Посланичка питања и одговори – Актуелни час;

2.         Приједлог закона о измјенама и допунама Кривичног законика Републике Српске;

3.         Нацрт закона о електронском новцу;

4.         Нацрт закона о измјени и допуни Закона о државним становима на којима не постоји станарско право;

5.         Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о пољопривредним задругама;

6.         Обавјештење о неким појавама од интереса за остваривање уставности и законитости;

7.         Извјештаји Фискалног савјета Републике Српске:

а) Извјештај о спровођењу Закона о фискалној одговорности у Републици Српској за 2022. годину;

б) Извјештај о раду за период 1. 1 – 31. 12. 2022. године;

8.         Извјештаји Агенције за банкарство Републике Српске:

а) Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске за период  1. 1. 2022 – 31. 12. 2022. године;

б) Извјештај о пословању и резултатима рада са финансијским извјештајем за период од 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022. године;

9.         Извјештаји Комисије за хартије од вриједности Републике Српске:

а) Извјештај о стању на тржишту хартија од вриједности за 2022. годину;

б) Извјештај о раду за 2022. годину;

в) Извјештај о финансијском пословању за период 1. 1 – 31. 12. 2022. године;

10.       Извјештај о раду Агенције за високо образовање Републике Српске за 2022. годину;

11.       Годишњи извјештај Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине за 2022. годину;

12.       а) Извјештај o раду Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске за 2022. годину;

б) Извјештај о раду Комисије за жалбе за 2022.  годину;

13.       Информација Одбора за заштиту животне средине о одржаној Тематској сједници под називом „Активности надлежних институција Републике Српске и БиХ поводом намјере Републике Хрватске да одлаже радиоактивни и нуклеарни отпад на локацији Трговска гора у непосредној близини границе са Републиком Српском и БиХ“;

14.       Информација о дугу са стањем на дан 31. 12. 2022. године;

15.       Приједлог одлуке о утврђивању Археолошког подручја Касноантички-рановизантијски град и три ранохришћанске базилике у Бакинцима, Град Лакташи, културним добром од изузетног значаја;

16.       Избор и именовање.