Приједлог дневног реда 13. посебне сједнице

Верзија за штампањеPDF верзија
Датум сједнице: 
20.05.2020

Приједлог дневног реда 13. посебне сједнице:

1. Приједлог одлуке о укидању ванредног стања за територију Републике Српске;

2. Потврђивање аката које је донио предсједник Републике за вријеме ванредног стања  и доношење одлуке о престанку важења уредаба са законском снагом

 • 2.1.
  • - Уредба са законском снагом о забрани изазивања панике и нереда за вријеме ванредног стања ("Службени гласник Републике Српске" број: 32/20);
  • - Одлука о пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о забрани изазивања панике и нереда за вријеме ванредног стања ("Службени гласник Републике Српске" број: 32/20);
 • 2.2.
  • - Уредба са законском снагом о роковима и поступању у судским поступцима за вријеме ванредног стања за територију Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број: 32/20);
  • - Одлука о пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о роковима и поступању у судским поступцима за вријеме ванредног стања за територију Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број: 32/20);
  • - Приједлог одлуке о престанку важења Уредбе са законском снагом о роковима и поступању у судским поступцима за вријеме ванредног стања за територију Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број: 32/20);
 • 2.3.
  • - Уредба са законском снагом о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 ("Службени гласник Републике Српске" број: 35/20);
  • - Одлука о пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 ("Службени гласник Републике Српске" број: 35/20);
 • 2.4.
  • - Уредба са законском снагом о роковима и поступању у управним поступцима и другим поступцима уређеним посебним материјалним прописима ("Службени гласник Републике Српске" број: 35/20);
  • - Одлука о пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о роковима и поступању у управним поступцима и другим поступцима уређеним посебним материјалним прописима ("Службени гласник Републике Српске" број: 35/20);
  • - Приједлог одлуке о престанку важења Уредбе са законском снагом о роковима и поступању у управним поступцима и другим поступцима уређеним посебним материјалним прописима ("Службени гласник Републике Српске" број: 35/20);
 • 2.5.
  • - Уредба са законском снагом о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број: 35/20);
  • - Одлука о пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број: 35/20);
 • 2.6.
  • - Уредба са законском снагом о измјени и допунама Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" број: 35/20);
  • - Одлука о пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о измјени и допунама Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" број: 35/20);
 • 2.7.
  • - Уредба са законском снагом о ослобађању плаћања накнада за приређивање игара на срећу ("Службени гласник Републике Српске" број: 35/20);
  • - Одлука о пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о ослобађању плаћања накнада за приређивање игара на срећу ("Службени гласник Републике Српске" број: 35/20);
  • - Приједлог одлуке о престанку важења Уредбе са законском снагом о ослобађању плаћања накнада за приређивање игара на срећу ("Службени гласник Републике Српске" број: 35/20);
 • 2.8.
  • - Уредба са законском снагом о Фонду солидарности за обнову Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број: 37/20);
  • - Одлука о пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о Фонду солидарности за обнову Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број: 37/20);
 • 2.9.
  • - Уредба са законском снагом о престанку важења Уредбе са законском снагом о забрани изазивања панике и нереда за вријеме ванредног стања ("Службени гласник Републике Српске" број: 38/20);
  • - Одлука о пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о престанку важења Уредбе са законском снагом о забрани изазивања панике и нереда за вријеме ванредног стања ("Службени гласник Републике Српске" број: 38/20);
 • 2.10.
  • - Уредба са законском снагом о допунама Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске" број: 40/20);
  • - Одлука о пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о допунама Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске" број: 40/20);
 • 2.11.
  • - Уредба са законском снагом о измјенама и допунама Закона о заштити становништва од заразних болести ("Службени гласник Републике Српске" број: 42/20);
  • - Одлука о пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о измјенама и допунама Закона о заштити становништва од заразних болести ("Службени гласник Републике Српске" број: 42/20);
 • 2.12.
  • - Уредба са законском снагом о допунама Закона о социјалној заштити ("Службени гласник Републике Српске" број: 42/20);
  • - Одлука о пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о допунама Закона о социјалној заштити ("Службени гласник Републике Српске" број: 42/20);
 • 2.13.
  • - Уредба са законском снагом о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци - Међународној банци за обнову и развој за финансирање „Хитног пројекта COVID-19 за БиХ “(П173809) ("Службени гласник Републике Српске" број: 42/20);
  • - Одлука о пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци -  Међународној банци за обнову и развој за финансирање „Хитног пројекта COVID-19 за БиХ“ (П173809)("Службени гласник Републике Српске" број: 42/20);
 • 2.14.
  • - Уредба са законском снагом о измјенама и допунама Закона о посебном поступку експропријације ради изградње Ауто-пута Коридор Vц кроз Републику Српску и изградње дионице Ауто-пута „ 9. јануар“, Бањалука – Добој ("Службени гласник Републике Српске" број: 42/20);
  • - Одлука о пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о измјенама и допунама Закона о посебном поступку експропријације ради изградње Ауто-пута Коридор Vц кроз Републику Српску и изградње дионице Ауто-пута „ 9. јануар“, Бањалука – Добој ("Службени гласник Републике Српске" број: 42/20);
 • 2.15.
  • - Уредба са законском снагом о допунама Закона о посебном поступку експропријације ради изградње Ауто-пута и гасовода дионице Вукосавље - Брчко и Брчко – Рача ("Службени гласник Републике Српске" број: 42 /20);
  • - Одлука о пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о допунама Закона о посебном поступку експропријације ради изградње Ауто-пута и гасовода дионице Вукосавље - Брчко и Брчко – Рача ("Службени гласник Републике Српске" број: 42 /20);
 • 2.16.
  • - Уредбa са законском снагом о допунама Закона о Гарантном фонду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број: 44/20);
 • 2.17.
  • - Уредбе са законском снагом о допунама Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник Републике Српске" број: 44/20);
  • - Одлука о пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о допунама Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник Републике Српске" број: 44/20);
  • - Одлука о постојању општег интереса за одрeђивање повратног дејства ("Службени гласник Републике Српске" број: 44/20);
 • 2.18.
  • - Уредба са законском снагом о Компензационом фонду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број: 46/20);
  • - Одлука о пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о Компензационом фонду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број: 46/20);
 • 2.19.
  • - Уредбе са законском снагом о измјени и допуни Уредбе са законском снагом о пореским мјерама за ублажавањa економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 ("Службени гласник Републике Српске" број: 46/20).
  • - Одлука о пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о измјени и допуни Уредбе са законском снагом о пореским мјерама за ублажавањa економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 ("Службени гласник Републике Српске" број:46/20);

3. Приједлог ребаланса Буџета Републике Српске за 2020. годину – по хитном поступку;

4. Приједлог закона о измјенама Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2020. годину – по хитном поступку;

5. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске за 2020. годину;

6. Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци – Међународној банци за обнову и развој за додатно финансирање пројеката регистрације некретнина (9048-BA).