Приједлог дневног реда 37. посебне сједнице

Верзија за штампањеPDF верзија
Датум сједнице: 
02.11.2022
  1. Приједлог програма економских реформи Републике Српске за период 2023–2025. године – по хитном поступку;
  2. Приједлог буџета Републике Српске за 2023. годину – по хитном поступку;
  3. Приједлог закона о извршењу буџета Републике Српске за 2023. годину – по хитном поступку;
  4. Приједлог одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске за 2023. годину;
  5. Приједлог одлуке о краткорочном задуживању Републике Српске емисијом трезорских записа за 2023. годину;
  6. Приједлог одлуке о износу гаранција које може издати Република Српска у 2023. години.