Усвојени дневни ред Девете посебне сједнице

Верзија за штампањеPDF верзија
Датум сједнице: 
23.12.2019

Усвојени дневни ред 9. посебне сједнице:

1. Информација о документу Програм реформи Босне и Херцеговине, усвојеном на 45. ванредној сједници Предсједништва Босне и Херцеговине, одржаној 19. новембра 2019. године – приједлог члана Предсједништва Босне и Херцеговине из Републике Српске.