Усвојени дневни ред Осме редовне сједнице

Верзија за штампањеPDF верзија
Датум сједнице: 
12.03.2024
 1. Посланичка питања и одговори – „Актуелни час“;
 2. Приједлог програма рада Народне скупштине Републике Српске за 2024. годину;
 3. Приједлог закона о Агенцији за високо образовање Републике Српске – по хитном поступку;
 4. Приједлог закона о измјенама и допунама Породичног закона – по хитном поступку;
 5. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о парничном поступку – по хитном поступку;
 6. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о ванпарничном поступку – по хитном поступку;
 7. Приједлог закона о очувању културног и историјског насљеђа светог манастира Хиландар – приједлог предсједника Републике;
 8. Нацрт закона о самосталним предузетницима;
 9. Нацрт закона о припајању дијела Града Зворник Општини Лопаре;
 10. Приједлог буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2024. годину;
 11. Извјештај о пословању Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а. д. Бања Лука и фондова за 2022. годину са Извјештајем независног спољног ревизора;
 12. Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Лутрије Републике Српске а. д. Бања Лука за период 1. 1 – 31. 12. 2022. године;
 13. Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа шумарства „Шуме Републике Српске“ а. д. Соколац за период 1. 1 – 31. 12. 2020. године;
 14. Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Јавне здравствене установе Болница Требиње за период 1. 1 – 31. 12. 2021. године;
 15. Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Јавне здравствене установе Универзитетска болница Фоча за период 1. 1 – 31. 12. 2021. године;
 16. Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Јавне здравствене установе Болница Градишка за период 1. 1 – 31. 12. 2022. године;
 17. Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Јавне здравствене установе Дом здравља „Васо Пелагић“ Чајниче за период 1. 1 – 31. 12. 2021. године;
 18. Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Јавне здравствене установе Дом здравља Сребреница за период 1. 1 – 31. 12. 2022. године;
 19. Посебан извјештај Омбудсмана за дјецу „Вршњачко насиље у васпитно-образовним установама“;
 20. Избор и именовања.