Усвојени дневни ред Четврте редовне сједнице

Верзија за штампањеPDF верзија
Датум сједнице: 
18.07.2023

   1. Посланичка питања и одговори – Актуелни час;
    2. Приједлог закона о измјенама и допунама Кривичног законика Републике Српске;
    3. Нацрт закона о електронском новцу;
    4. Нацрт закона о измјени и допуни Закона о државним становима на којима не постоји станарско право;
    5. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о пољопривредним задругама;
    6. Обавјештење о неким појавама од интереса за остваривање уставности и законитости;
    7. Годишњи извјештај Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине за 2022. годину;
    8. Извјештаји Фискалног савјета Републике Српске: a) Извјештај о спровођењу Закона о фискалној одговорности у Републици Српској за 2022. годину; б) Извјештај о раду за период 1. 1 – 31. 12. 2022. године;
    9. Извјештаји Агенције за банкарство Републике Српске: а) Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске за период 1. 1. 2022 – 31.12.2022. године; б)  Извјештај о пословању и резултатима рада са финансијским извјештајем за период 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022. године;
    10. Извјештаји Комисије за хартије од вриједности Републике Српске: а) Извјештај о стању на тржишту хартија од вриједности за 2022. годину; б) Извјештај о раду за 2022. годину; в) Извјештај о финансијском пословању за период 1. 1 – 31. 12. 2022. године;
    11. Извјештај о раду Агенције за високо образовање Републике Српске за 2022. годину;
    12. а) Извјештај o раду Републичке комисије за утврђивање сукоба   интереса у органима власти Републике Српске за 2022. годину; б) Извјештај о раду Комисије за жалбе за 2022. годину;
    13. Информација Одбора за заштиту животне средине о одржаној Тематској сједници под називом „Активности надлежних институција Републике Српске и БиХ поводом намјере Републике Хрватске да одлаже радиоактивни и нуклеарни отпад на локацији Трговска гора у непосредној близини границе са Републиком Српском и БиХ“;
    14. Информација о дугу са стањем на дан 31. 12. 2022. године;
    15. Приједлог одлуке о утврђивању Археолошког подручја Касноантички-рановизантијски град и три ранохришћанске базилике у Бакинцима, Град Лакташи, културним добром од изузетног значаја;
    16. Избор и именовања.