Усвојени дневни ред 19. редовне сједнице

Верзија за штампањеPDF верзија
Датум сједнице: 
24.11.2021

1.                                 Посланичка питања и одговори – Актуелни час;

2.                                 Приједлог закона о допунама Закона о републичкој управи - по хитном поступку;

3.                                 Приједлог закона о допунама Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама - по хитном поступку;

4.                                 Приједлог закона о измјени и допунама Закона о концесијама - по хитном поступку;

5.                                 Приједлог закона о друштвеном предузетништву Републике Српске;

6.                                 Приједлог закона о образовању одраслих;

7.                                 Приједлог закона о музејској дјелатности;

8.                                 Приједлог закона о измјени Закона о пензијском и инвалидском осигурању – приједлог народног посланика Перице Бундала;

9.                                 Приједлог закона о допуни Закона о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске;

10.                               Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Пензијском резервном фонду Републике Српске;

11.                               Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске;

12.                               Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о рибарству;

13.                               Нацрт закона о културним добрима;

14.                               Нацрт закона о међубанкарским накнадама код платних трансакција на основу платних картица;

15.                               Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о унутрашњем платном промету;

16.                               Kонсолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 1. 1  – 30. 6. 2021. године;

17.                               Извјештај Kомитета за координацију надзора финансијског сектора Републике Српске за 2020. годину;

18.                               Извјештај о извршењу Плана рада и Финансијског плана Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске за период 1. 1 – 31. 12. 2020. године;

19.                               Специјални извјештај Институције омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине о ефикасности законских рјешења о професионалној рехабилитацији и запошљавању лица с инвалидитетом у Босни и Херцеговини;

20.                               Приједлог одлуке о распуштању Скупштине општине Билећа;

21.                               Избор и именовање.