Savjet nacionalnih manjina Republike Srpske usvojio Izvještaj o radu za 2018. godinu

Datum: 
29.01.2019 - 16:30

Šesnaesta sjednica Savjeta nacionalnih manjina Republike Srpske održana je danas (29. januara) u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici, kojom je predsjedavala predsjednica Savjeta nacionalnih manjina Republike Srpske Vesna Temelkoska-Vuković, usvojen je Izvještaj o radu Savjeta nacionalnih manjina Republike Srpske za 2018. godinu.

Istaknuto je da je u 2018. godini održano pet sjednica Savjeta na kojima su razmatrane aktivnosti za rješavanje pitanja kao što su povrede prava pripadnika nacionalnih manjina i aktivnije učešće u donošenju zakona i propisa.

Na sastanku je naglašen značaj učešća predstavnika Savjeta u projektu Savjeta Evrope u junu prošle godine u Sarajevu pod nazivom „Vertikalna i horizontalna saradnja i koordinacija institucionalnih kapaciteta nacionalnih manjina u BiH“.

Članovi Savjeta takođe su ocijenili veoma uspješnim i korisnim radne sastanke sa delegacijama institucija koje predstavljaju nacionalne manjine koji su od 11. do 13. juna 2018. godine održani  u Novom Sadu i Beogradu.

Predstavnici Savjeta učestvovali su u novembru prošle godine u Banjaluci u radu Radne grupe za izradu Strategije za unapređenje i zaštitu prava pripadnika nacionalnih manjina u Republici Srpskoj za period 2019-2023. godina, kao i u radu regionalne konferencije o temi „Tolerantna i inkluzivna društva na zapadnom Balkanu“ u Podgorici.

Na 16. sjednici Savjeta nacionalnih manjina Republike Srpske razmotreni su i kriterijumi za izbor članova Vijeća nacionalnih manjina BiH.