Закључци

Нпр. 28.02.2024
Нпр. 28.02.2024
Називsort ascending Службени гласник Датум
Закључак о усвајању Информације о провођењу Стратeгије безбјeдности саобраћаја на путевима Републике Српске 2013-2022. година у 2018. години 60/19 04.07.2019
Закључак о усвајању Извјештаја Фискалног савјета Републике Српске о раду за период 11.8.2017-31.12.2017. године 22/19 06.03.2019
Закључак о усвајању Извјештаја Фискалног савјета Републике Српске о раду за период 1.1.2018.- 31.12.2018. године 60/19 04.07.2019
Закључак о усвајању Извјештаја Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске о раду за 2020. годину 94/21 26.10.2021
Закључак о усвајању Извјештаја Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске о раду за 2018. годину 88/19 10.10.2019
Закључак о усвајању Извјештаја Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске о раду за 2015. годину 92/16 20.10.2016
Закључак о усвајању Извјештаја Одбора за безбједност о одржаном Округлом столу на тему ''Заштита и спасавање људи и материјалних добара у ванредним ситуацијама – мјесто и улога цивилне заштите'' 32/16 06.04.2016
Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Стратегије развоја туризма Републике Српске за период 2011-2020. година у 2015. години 92/16 20.10.2016
Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Стратегије научног и технолошког развоја Републике Српске 2012-2016. године, за период 1.1.2015-31.12.2015. године 62/16 14.07.2016
Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Програма рјешавања проблема расељених лица, повратника и избјеглица за период 1.1 – 31.12.2016. године 50/17 11.05.2017

Pages