Закључци

Нпр. 26.09.2023
Нпр. 26.09.2023
Назив Службени гласник Датум
Закључак о усвајању Информације о обавезама које за Босну и Херцеговину и Републику Српску проистичу из процеса придруживања Европској унији са прегледом мјера и активности реализованих током 2022. године 34/23 20.04.2023
Закључак о усвајању Извјештаја Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о раду за 2021. годину 34/23 20.04.2023
Закључак о усвајању Извјештаја о раду и пословању Гарантног фонда Републике Српске а. д. Бања Лука за 2021. годину 34/23 20.04.2023
Закључак о усвајању Извјештаја Агенције за осигурање Републике Српске о стању сектора осигурања у Републици Српској за период 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021. године 31/23 07.04.2023
Закључак о усвајању Извјештаја о финансијском пословању Агенције за осигурање Републике Српске за период 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021. године 31/23 07.04.2023
Закључак о усвајању Извјештаја Агенције за банкарство Републике Српске о стању у банкарском систему Републике Српске за период 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021. године 31/23 07.04.2023
Закључак о усвајању Извјештаја Фискалног савјета Републике Српске о спровођењу Закона о фискалној одговорности у Републици Српској за 2021. годину 31/23 07.04.2023
Закључак о усвајању Извјештаја о пословању и резултатима рада са финансијским извјештајем Агенције за банкарство Републике Српске за период 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021. године 31/23 07.04.2023
Закључак о усвајању Извјештаја о раду Агенције за осигурање Републике Српске за период 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021. године 31/23 07.04.2023
Закључак у вези са Обавјештењем о неким појавама од интереса за остваривање уставности и законитости 31/23 07.04.2023

Pages