Закључци

Нпр. 23.06.2024
Нпр. 23.06.2024
Назив Службени гласник Датум
З А К Љ У Ч А К о усвајању Извјештаја о раду Министарства унутрашњих послова Републике Српске за 2022. годину 56/23 27.06.2023
З А К Љ У Ч А К о усвајању Извјештаја о раду и финансијског извјештаја Комисије за концесије Републике Српске за 2022. годину 56/23 27.06.2023
З А К Љ У Ч А К о усвајању Извјештаја о раду и извршењу Ребаланса Финансијског плана - Буџета ЈУ Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству за период 1. 1 - 31. 12. 2022. године 56/23 27.06.2023
Закључци у вези са неуставним дјеловањем Уставног суда БиХ 26.06.2023
Закључак везано за Резолуцију о заштити Срба на Косову и Метохији и о територијалном интегритету и суверинитету Републике Србије 55/23 22.06.2023
Закључци у вези са Резолуцијом о заштити Срба на Косову и Метохији и о територијалном интегритету и суверинитету Републике Србије 55/23 22.06.2023
Закључак о измјени Закључка број 02/1-021-1031/21 од 10. децембра 2021. године 05.05.2023
Закључак о измјени Закључка број 02/1-021-1032/21 од 10. децембра 2021. године 05.05.2023
Закључак о Информацији о Закључцима Народне скупштине Републике Српске од 17. фебруара 2020. године у вези антидејтонског дјеловања Уставног суда БиХ 05.05.2023
Закључак о измјени Закључка број 02/1-021-1033/21 од 10. децембра 2021. године 05.05.2023

Pages