Приједлог дневног реда Друге редовне сједнице

Верзија за штампањеPDF верзија
Датум сједнице: 
14.03.2023

1.         Посланичка питања и одговори – Актуелни час;

2.         Избор потпредсједника Народне скупштине Републике Српске;

3.         Приједлог програма рада Народне скупштине Републике Српске за 2023. годину;

4.         Приједлог закона о посебном регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце – по хитном поступку;

5.         Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске – по хитном поступку;

6.         Приједлог закона о граду Прњавор – по хитном поступку;

7.         Приједлог закона о измјени и допунама Закона о територијалној организацији Републике Српске – по хитном поступку;

8.         Нацрт закона о измјенама и допунама Кривичног законика Републике Српске;

9.         Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о извршењу кривичних и прекршајних санкција Републике Српске;

10.       Обавјештење о неким појавама од интереса за остваривање уставности и законитости;

11.       Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 1. 1 – 30. 6. 2022. године;

12.       Извјештај Комитета за координацију надзора финансијског сектора Републике Српске за 2021. годину;

13.       Извјештаји Фискалног савјета Републике Српске:

а) Извјештај о спровођењу Закона о фискалној одговорности у Републици Српској за 2021. годину;

 б) Извјештај о раду за период 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. године;

14.       Извјештај о пословању Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а. д. Бања Лука и фондова за 2021. годину, са извјештајем независног спољног ревизора;

15.       Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске за период 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. године и Извјештај о пословању и резултатима рада са финансијским извјештајем Агенције за банкарство Републике Српске за период 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. године;

16.       Извјештаји Агенције за осигурање Републике Српске:

а) Извјештај о стању сектора осигурања у Републици Српској за период 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. године;

б) Извјештај о раду за период 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. године;

в) Извјештај о финансијском пословању за период 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. године;

17.       Извјештаји Комисије за хартије од вриједности Републике Српске:

а) Извјештај о стању на тржишту хартија од вриједности за 2021. годину;

б) Извјештај о раду за 2021. годину;

в) Извјештај о финансијском пословању за период 1. 1 – 31. 12. 2021. године;

18.       Извјештај о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2021. годину;

19.       Приједлог буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2023. годину;

20.       Извјештај о раду Правобранилаштва Републике Српске 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. године;

21.       Посебан извјештај Омбудсмана за дјецу – Право дјетета које се налази у стању социјалне потребе на смјештај у установу;

22.       Извјештај о раду и пословању Гарантног фонда Републике Српске а. д. Бања Лука за 2021. годину;

23.       Извјештаји Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске:

а) Извјештај о проведеној финансијској ревизији Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске за период 1. 1 – 31. 12. 2021. године;

б) Годишњи ревизорски извјештај за 2022. годину;

24.       а) Извјештај o раду Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске за 2021. годину;

            б) Извјештај о раду Комисије за жалбе за период 1. 1 – 31. 12. 2021. годинe;

25.       Информација о обавезама које за Босну и Херцеговину и Републику Српску проистичу из процеса придруживања Европској унији са прегледом мјера и активности реализованих током 2022. године;

26.       Избор и именовање.