Усвојени дневни ред Друге редовне сједнице

Верзија за штампањеPDF верзија
Датум сједнице: 
14.03.2023
 1. Посланичка питања и одговори – Актуелни час;
 2. Приједлог одлуке о избору судија Уставног суда Републике Српске;
 3. Приједлог одлуке о избору министара у Влади Републике Српске – по хитном поступку;
 4. Приједлог програма рада Народне скупштине Републике Српске за 2023. годину;
 5. Приједлог закона о посебном регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце – по хитном поступку;
 6. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске – по хитном поступку;
 7. Извјештај о пословању Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а. д. Бања Лука и фондова за 2021. годину, са извјештајем независног спољног ревизора;
 8. Приједлог закона о граду Прњавор – по хитном поступку;
 9. Приједлог закона о измјени и допунама Закона о територијалној организацији Републике Српске – по хитном поступку;
 10. Нацрт закона о измјенама и допунама Кривичног законика Републике Српске;
 11. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о извршењу кривичних и прекршајних санкција Републике Српске;
 12. Обавјештење о неким појавама од интереса за остваривање уставности и законитости;
 13. Извјештај Комитета за координацију надзора финансијског сектора Републике Српске за 2021. годину;
 14. Извјештаји Фискалног савјета Републике Српске: а) Извјештај о спровођењу Закона о фискаланој одговорности у Републици Српској за 2021. годину; б) Извјештај о раду за период 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. године;
 15. Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске за период 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. године и Извјештај о пословању и резултатима рада са финансијским извјештајем Агенције за банкарство Републике Српске за период 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. године;
 16. Извјештаји Агенције за осигурање Републике Српске: а) Извјештај о стању сектора осигурања у Републици Српској за период 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. године; б) Извјештај о раду за период 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. годи в) Извјештај о финансијском пословању за период 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. године;
 17. Извјештаји Комисије за хартије од вриједности Републике Српске: а) Извјештај о стању на тржишту хартија од вриједности за 2021. годину; б) Извјештај о раду за 2021. годину; в) Извјештај о финансијском пословању за период 1. 1 – 31. 12. 2021. године;
 18. Извјештај о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2021. годину;
 19. Приједлог буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2023. годину;
 20. Извјештај о раду Правобранилаштва Републике Српске 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. године;
 21. Посебан извјештај Омбудсмана за дјецу – Право дјетета које се налази у стању социјалне потребе на смјештај у установу;
 22. Извјештај о раду и пословању Гарантног фонда Републике Српске а. д. Бања Лука за 2021. годину;
 23. Извјештаји Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске: а) Извјештај о проведеној финансијској ревизији Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске за период 1. 1 – 31. 12. 2021. године; б) Годишњи ревизорски извјештај за 2022. годину;
 24. а) Извјештај о раду Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске за 2021. годину; б) Извјештај о раду Комисије за жалбе за период 1. 1 – 31. 12. 2021. године;
 25. Информација о обавезама које за Босну и Херцеговину и Републику Српску проистичу из процеса придруживања Европској унији са прегледом мјера и активности реализованих током 2022. године;
 26. Избор потпредсједника Народне скупштине Републике Српске;
 27. Избор и именовање.