Усвојени Дневни ред Четврте редовне сједнице

Верзија за штампањеPDF верзија
Датум сједнице: 
16.04.2019

Усвојени Дневни ред 4. редовне сједнице:

 1. Посланичка питања и одговори – ''Актуелни час'';
 2. Приједлог закона о измјени и допуни Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске – по хитном поступку;
 3. Приједлог закона о заштити од нејонизујућих зрачења;
 4. Приједлог закона о радио - аматеризму у Републици Српској;
 5. Приједлог закона о измјенама Закона о локалној самоуправи;
 6. Нацрт закона о печатима органа и институција Републике Српске;
 7. Нацрт закона о заштити од пожара;
 8. Нацрт закона о безбједности критичних инфраструктура у Републици Српској;
 9. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о полицији и унутрашњим пословима;
 10. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о јавном реду и миру;
 11. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о оружју и муницији;
 12. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о уређењу простора и грађењу;
 13. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о социјалној заштити;
 14. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о развоју малих и средњих предузећа;
 15. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити од насиља у породици;
 16. Нацрт стратегије за унапређење положаја старијих лица у Републици Српској за период од 2019. до 2028. године;
 17. Нацрт стратегије за унапређење сексуалног и репродуктивног здравља у Републици Српској (2019 – 2029. године);
 18. Извјештај о раду и извршењу Финансијског плана - Буџета Фонда солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству за период 01.01. - 31.12.2018. године;
 19. Годишњи извјештај Омбудсмана за дјецу за 2018. годину;
 20. Годишњи извјештај о резултатима активности Институције Омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине за 2018. годину;
 21. Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци-Међународној банци за обнову и развој за додатно финансирање по Пројекту енергетске ефикасности у Босни и Херцеговини  (8906-БА);
 22. Избор и именовања.