Усвојени Дневни ред 12. редовне сједнице Народне скупштине

Верзија за штампањеPDF верзија
Датум сједнице: 
22.09.2020

1.       Посланичка питања предсједнику Владе Републике Српске;

2.       Приједлог закона о посебном поступку експропријације ради изградње аеродрома у Требињу - по хитном поступку;

3.       Приједлог одлуке о изради Зонинг плана подручја посебне намјене „Аеродром Требиње“ - по хитном поступку;                                              

4.       Приједлог закона о допунама Закона о заштити становништва од заразних болести - по хитном поступку;

5.       Приједлог одлуке о усвајању дијела Плана парцелације за ауто-пут и гасовод дионице Вукосавље–Брчко и Брчко–Рача по скраћеном поступку за дионицу Вукосавље–Брчко - по хитном постуку;

6.       Приједлог закона о посредовању у промету непокретности;

7.       Приједлог закона о управној инспекцији;

8.       Приједлог закона о споразумном вансудском финансијском реструктурирању;

9.       Приједлог закона о заштити права на суђење у разумном року;

10.     Нацрт закона о противградној заштити;

11.     Нацрт закона о слободним зонама Републике Српске;

12.     Нацрт закона о граду Дервента;

13.     Нацрт закона о измјени и допунама Закона о територијалној организацији Републике Српске;

14.     Извјештај Министарства унутрашњих послова Републике Српске о раду за 2019. годину;

15.     Извјештаји Агенције за осигурање Републике Српске:

а) Извјештај Агенције за осигурање Републике Српске о стању сектора осигурања у Републици Српској за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године;

б) Извјештај Агенције за осигурање Републике Српске о раду за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године;

в) Извјештај Агенције за осигурање Републике Српске о финансијском пословању за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године;

16.     Извјештаји Комисије за хартије од вриједности Републике Српске:

а) Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о стању на тржишту хартија од вриједности за 2019. годину;

б) Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о раду за 2019. годину;

в) Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о финансијском пословању за период 01.01. – 31.12.2019. године.

17.     Извјештај Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске о раду за 2019. годину;

18.     а) Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2019. године;

б) Годишњи ревизорски извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за 2020. годину;

19.     Специјални извјештај Институције Омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине о заступљености конститутивних народа и осталих у институцијама, управним организацијама и регулаторним тијелима Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске, Брчко дистрикта Босне и Херцеговине и кантонима Федерације Босне и Херцеговине (према буџетским јединицима), са изузетком полицијско – безбједносних структура;

20.     Информација о дугу са стањем на дан 31.12.2019. године;

21.     Информација о имплементацији Стратегије за сузбијање насиља у породици Републике Српске (2014-2019. година);

22.     Избор и именовања.