Закључци

Нпр. 23.06.2024
Нпр. 23.06.2024
Назив Службени гласник Датум
ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ГАРАНТНОГ ФОНДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А. Д. БАЊА ЛУКА ЗА 2022. ГОДИНУ 90/23 09.10.2023
Закључци у вези са Обавјештењем о неким појавама од интереса за остваривање уставности и законитости 03.08.2023
ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ АГЕНЦИЈЕ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2022. ГОДИНУ 69/23 02.08.2023
ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА АГЕНЦИЈЕ ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ О СТАЊУ У БАНКАРСКОМ СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ПЕРИОД 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022. ГОДИНЕ 69/23 02.08.2023
ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА O РАДУ РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СУКОБА ИНТЕРЕСА У ОРГАНИМА ВЛАСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2022. ГОДИНУ 69/23 02.08.2023
ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ И РЕЗУЛТАТИМА РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЈЕШТАЈЕМ АГЕНЦИЈЕ ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ПЕРИОД 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022. ГОДИНЕ 69/23 02.08.2023
ЗАКЉУЧАК У ВЕЗИ СА ЗАКОНОМ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 69/23 02.08.2023
ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ЖАЛБЕ ЗА 2022. ГОДИНУ 69/23 02.08.2023
ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ О СТАЊУ НА ТРЖИШТУ ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ 69/23 02.08.2023
ЗАКЉУЧАК У ВЕЗИ СА ОБАВЈЕШТЕЊЕМ О НЕКИМ ПОЈАВАМА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ УСТАВНОСТИ И ЗАКОНИТОСТИ 69/23 02.08.2023

Pages