Закључци

Нпр. 26.09.2023
Нпр. 26.09.2023
Назив Службени гласник Датум
З А К Љ У Ч А К о усвајању Годишњег извјештаја о раду Омбудсмана за дјецу за 2022. годину 56/23 03.07.2023
З А К Љ У Ч А К о усвајању Консолидованог извјештаја о извршењу Буџета Републике Српске за период 1. 1 - 31. 12. 2022. године 56/23 03.07.2023
Закључци у вези са неуставним дјеловањем Уставног суда БиХ 26.06.2023
Закључци у вези са Резолуцијом о заштити Срба на Косову и Метохији и о територијалном интегритету и суверинитету Републике Србије 55/23 26.06.2023
Закључак везано за Резолуцију о заштити Срба на Косову и Метохији и о територијалном интегритету и суверинитету Републике Србије 55/23 26.06.2023
Закључак о усвајању Информације о закључцима Народне скупштине Републике Српске усвојеним 10. децембра 2021. године 05.05.2023
Закључак о измјени Закључка број 02/1-021-1030/21 од 10. децембра 2021. године 05.05.2023
Закључак о измјени Закључка број 02/1-021-1031/21 од 10. децембра 2021. године 05.05.2023
Закључак о Информацији о Закључцима Народне скупштине Републике Српске од 17. фебруара 2020. године у вези антидејтонског дјеловања Уставног суда БиХ 05.05.2023
Закључак о измјени Закључка број 02/1-021-1032/21 од 10. децембра 2021. године 05.05.2023

Pages