Закључци

Нпр. 06.12.2021
Нпр. 06.12.2021
Назив Службени гласник Датум
Закључак број: 02/1-021-587/21 (у вези са Закључцима политичких странака од 26.7.2021. године) 03.08.2021
Закључак о усвајању Извјештаја о раду Министарства унутрашњих послова Републике Српске за 2020. годину 67/21 28.07.2021
Закључак о усвајању Извјештаја о раду и финансијског извјештаја за 2020. годину Комисије за концесије Републике Српске 67/21 28.07.2021
Закључак о усвајању Извјештаја о раду и извршењу Ребаланса Финансијског плана – Буџета ЈУ Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству за период 01.01. - 31.12.2020. године 67/21 28.07.2021
Закључак о усвајању Консолидованог извјештаја о извршењу Буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2020. године 67/21 28.07.2021
Закључак у вези Нацрта закона о измјени Закона о пензијском и инвалидском осигурању 64/21 15.07.2021
Закључак о усвајању Информације о обавезама које за Босну и Херцеговину и Републику Српску проистичу из процеса придруживања Европској унији са прегледом мјера и активности реализованих током 2020. године 46/21 31.05.2021
З А К Љ У Ч А К о усвајању Извјештаја о реализацији Дугорочног програма развоја основних геолошких истраживања Републике Српске за период од 2018. до 2020. године 41/21 18.05.2021
З А К Љ У Ч А К о усвајању Годишњег извјештаја Омбудсмана за дјецу за 2020. годину 41/21 18.05.2021
УСАГЛАШЕНИ ЗАКЉУЧЦИ КЛУБОВА ПОСЛАНИКА У НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПОВОДОМ ПИСМА ВИСОКОГ ПРЕДСТАВНИКА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ ОД 27.1.2021. ГОДИНЕ 13.05.2021

Pages