Закључци

Нпр. 22.07.2024
Нпр. 22.07.2024
Називsort descending Службени гласник Датум
Zaključak o усвајању Informacije o realizaciji zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske, koji se odnose na rad Suda i Tužilaštva Bosne i Hercegovine 20/16 02.03.2016
З А К Љ У Ч А К у вези Закона о измјенама Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске 28.12.2021
З А К Љ У Ч А К о усвајању Годишњег извјештаја о раду Омбудсмана за дјецу за 2022. годину 56/23 27.06.2023
З А К Љ У Ч А К о усвајању Извјештаја Агенције за осигурање Републике Српске о раду за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године 100/20 13.10.2020
З А К Љ У Ч А К о усвајању Извјештаја Агенције за осигурање Републике Српске о финансијском пословању за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године 100/20 13.10.2020
З А К Љ У Ч А К о усвајању Извјештаја Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о финансијском пословању за период 01.01.-31.12.2019. године 100/20 13.10.2020
З А К Љ У Ч А К о усвајању Извјештаја Министарства унутрашњих послова Републике Српске о раду за 2019. годину 100/20 13.10.2020
З А К Љ У Ч А К о усвајању Извјештаја о привременом одступању консолидованог буџетског дефицита од фискалних правила 122/20 02.12.2020
З А К Љ У Ч А К о усвајању Извјештаја о раду и извршењу Ребаланса Финансијског плана - Буџета ЈУ Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству за период 1. 1 - 31. 12. 2022. године 56/23 27.06.2023
З А К Љ У Ч А К о усвајању Извјештаја о раду и финансијског извјештаја Комисије за концесије Републике Српске за 2022. годину 56/23 27.06.2023

Pages