Закључци

Нпр. 20.04.2021
Нпр. 20.04.2021
Назив Службени гласник Датум
Закључак о усвајању Консолидованог извјештаја о инвестирању јавних средстава за период 01.01-31.12.2018. године 60/19 04.07.2019
Закључак о усвајању Информације о провођењу Стратeгије безбјeдности саобраћаја на путевима Републике Српске 2013-2022. година у 2018. години 60/19 04.07.2019
Закључак о усвајању Извјештаја о раду Министарства унутрашњих послова Републике Српске за 2018. годину 60/19 04.07.2019
Закључак о усвајању Извјештаја Фискалног савјета Републике Српске о спровођењу Закона о фискалној одговорности у Републици Српској за 2018. годину 60/19 04.07.2019
Закључак о усвајању Извјештаја Фискалног савјета Републике Српске о раду за период 1.1.2018.- 31.12.2018. године 60/19 04.07.2019
Закључак у вези са Законом о измјенама и допунама Закона о фискалним касама 58/19 27.06.2019
Закључак о усвајању Извјештаја о раду и извршењу Финансијског плана – Буџета Фонда солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству за период 01.01.-31.12.2018. године 44/19 16.05.2019
Закључак о усвајању Годишњег извјештаја Омбудсмана за дјецу за 2018. годину 44/19 16.05.2019
Закључак у вези Извјештаја о раду и извршењу Финансијског плана – Буџета Фонда солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству за период 01.01.-31.12.2018. године 52/19 16.05.2019
Закључак у вези Годишњег извјештаја о резултатима активности Институције Омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине за 2018. годину 44/19 16.05.2019

Pages