Закључци

Нпр. 06.08.2020
Нпр. 06.08.2020
Назив Службени гласник Датум
Закључак о усвајању Извјештаја Правобранилаштва Републике Српске о раду за период од 01.01.2017. до 31.12. 2017. године 22/19 06.03.2019
Закључак о давању сагласности на План рада Фискалног савјета Републике Српске са финансијским планом за 2018. годину 22/19 06.03.2019
Закључак у вези усвајања Извјештаја Регулаторне комисије за енергетику Репубике Српске о раду за 2017. годину 16/19 14.02.2019
Закључци о покретању иницијативе за избор делегата у Вијеће народа Републике Српске 107/18 19.11.2018
Закључци о покретању иницијативе за избор делегата из Републике Српске у Дом народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине 107/18 19.11.2018
Закључак о усвајању Консолидованог извјештаја о извршењу Буџета Републике Српске за 2017. годину 64/18 04.07.2018
Закључак о усвајању Извјештаја Комисије за концесије Републике Српске о раду и финансијски извјештај за 2017. годину 64/18 04.07.2018
Закључак о усвајању Годишњег извјештаја Омбудсмана за дјецу за 2017. годину 64/18 04.07.2018
Закључак у вези Закона о измјенама Закона о кривичном поступку Републике Српске 66/18 04.07.2018
Закључак о усвајању Извјештаја о раду Министарства унутрашњих послова Републике Српске за 2017. годину 64/18 04.07.2018

Pages