Закључци

Нпр. 14.06.2024
Нпр. 14.06.2024
Назив Службени гласник Датум
Закључак о усвајању Годишњег ревизорског извјештаја Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за 2022. годину 34/23 11.04.2023
Закључак о усвајању Извјештаја о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2021. годину 34/23 11.04.2023
Закључак о усвајању Извјештаја o раду Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске за 2021. годину 34/23 11.04.2023
Закључак о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштва Републике Српске 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021. године 34/23 11.04.2023
Закључак о усвајању Извјештаја о раду Комисије за жалбе за период 1. 1 - 31. 12. 2021. године 34/23 11.04.2023
Закључак о усвајању Извјештаја Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о стању на тржишту хартија од вриједности за 2021. годину 34/23 11.04.2023
Закључак о усвајању Посебног извјештаја Омбудсмана за дјецу – Право дјетета које се налази у стању социјалне потребе на смјештај у установу 34/23 11.04.2023
Закључак о усвајању Информације о обавезама које за Босну и Херцеговину и Републику Српску проистичу из процеса придруживања Европској унији са прегледом мјера и активности реализованих током 2022. године 34/23 11.04.2023
Закључак о усвајању Извјештаја Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о раду за 2021. годину 34/23 11.04.2023
Закључак о усвајању Извјештаја о раду и пословању Гарантног фонда Републике Српске а. д. Бања Лука за 2021. годину 34/23 11.04.2023

Pages