Закључци

Нпр. 19.06.2024
Нпр. 19.06.2024
Називsort descending Службени гласник Датум
Закључак у вези са Законом о измјенама и допунама Закона о извршењу кривичних санкција Републике Српске 44/16 19.05.2016
ЗАКЉУЧАК У ВЕЗИ СА ЗАКОНОМ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 69/23 02.08.2023
Закључак у вези са Законом о културним добрима 38/22 04.05.2022
Закључак у вези са Законом о стечају 14/16 11.02.2016
Закључак у вези са Извјештајем Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука о раду и пословању за 2014. годину 78/15 10.09.2015
Закључак у вези са Извјештајем Комитета за координацију надзора финансијског сектора Републике Српске за 2014. годину 82/15 23.09.2015
Закључак у вези са Извјештајем Министарства унутрашњих послова Републике Српске о раду за период јануар - јун 2015. године 105/15 10.12.2015
Закључак у вези са Извјештајем о извршеном административном надзору над радом јединица локлане самоуправе, за период 1. јануар - 31. децембар 2014. године 105/15 10.12.2015
Закључак у вези са Извјештајем о пословању Радио-телевизије Републике Српске за 2014. годину и Планом рада за 2015. годину 78/15 10.09.2015
Закључак у вези са Извјештајем о реализацији Стратегије развоја туризм Републике Српске, за период 2011-2020. година, за 2014. годину 105/15 10.12.2015

Pages