Одлуке

Нпр. 25.06.2024
Нпр. 25.06.2024
Називsort ascending Службени гласник Датум
ОДЛУКА О ИЗБОРУ ДИРЕКТОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 101/23 29.11.2023
Одлука о избору Комисије за жалбе 38/17 05.04.2017
Одлука o стављању ван снаге Одлуке o предлагању члана у Државну Регулаторну комисију за електричну енергију из Републике Српске 22/19 06.03.2019
Одлука о пријевременом ступању на снагу Закона о републичкој управи 115/18 05.12.2018
ОДЛУКА О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА НЕЗАВИСНОГ ОДБОРА 101/23 29.11.2023
Одлука о избору потпредсједника Владе Републике Српске 22/19 06.03.2019
Одлука о избору чланова Владе Репубике Српске 117/18 18.12.2018
Одлука 58/19 27.06.2019
ОДЛУКA О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ О ИЗБОРУ ДЕЛЕГАТА У ВИЈЕЋЕ НАРОДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ИЗ РЕДА ХРВАТСКОГ НАРОДА 121/22 09.12.2022
ОДЛУКA О УСВАЈАЊУ ДИЈЕЛА ПЛАНА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА АУТО-ПУТ И ГАСОВОД ДИОНИЦЕ ВУКОСАВЉЕ–БРЧКО И БРЧКО–РАЧА ПО СКРАЋЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ДИОНИЦУ ВУКОСАВЉЕ–БРЧКО 100/20 13.10.2020

Pages