Усвојени закони

Нпр. 23.06.2024
Нпр. 23.06.2024
Називsort ascending Службени гласник Датум Преузми
Уставни закон за спроводјење Амандмана 115-121 на Устав Републике Српске 117/05 28.12.2005
У Закону о Фонду и финансирању заштите животне средине Републике Српске 63/14 02.07.2014
Преглед усвојених закона Народне скупштине Републике Српске у 2003.години 05.01.2004
Породични закон 17/23 23.02.2023 Package icon Porodicni zakon.zip
ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ЗОНИНГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ „АЕРОДРОМ ТРЕБИЊЕ 15/22 03.03.2022
Кривични законик Републике Српске 64/17 13.07.2017 Package icon Krivicni zakonik Republike Srpske.zip
Закону о измјенама и допуни Закона о посебним републичким таксама 52/14 15.06.2014
Закону о измјенама и допунама Закона о буџетском систему Републике Српске 52/14 15.06.2014
Закону допунама Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске 52/14 15.06.2014
Закона о осигурању од одговорности за моторна возила и осталим обавезним осигурањима од одговорности (Пречишћен текст) 102/09 02.11.2009 Package icon zakon_o_osiguranju_za_odgovornosti_za_motorna_vozila.zip
Закона о измјенама Закона о платама запослених у области културе Републике Српске 119/21 11.01.2022 Package icon Zak o izmj Zak o platama zap u obl kulture (2).zip
Закона о електричној енергији - пречишћени текст 8/08 26.12.2007 Package icon zakon_o_elektricnoj_energiji.zip
Закон о шумама 75/08 17.07.2008 Package icon Zakon_o_sumama.zip
Закон о штрајку 111/08 05.11.2008 Package icon Zakon_o_strajku.zip
Закон о штедно-кредитним организацијама 93/06 31.08.2006 Package icon zakona_o_stedno-kreditnim_org.zip
Закон о школовању и стипендирању младих талената 73/10 08.07.2010 Package icon Zakon_o_skolovanju_i_stipendiranju_mladih_talenata.zip
Закон о цјевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника 52/12 17.05.2012 Package icon Zakon_o_cjevovodnom_transportu.zip
Закон о храни 19/17 27.02.2017 Package icon Zakon o hrani.zip
Закон о храни 49/09 14.05.2009 Package icon Zakon_o_hrani.zip
Закон о хемикалијама 21/18 19.03.2018 Package icon Zakon o hemikalijama.zip