Неда Петрић

Ћирилица

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Неда Петрић, Клуб посланика Демократски народни савез поставила је на Тринаестој сједници одржаној 14. јула 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЗА ИЗБЈЕГЛИЦЕ И РАСЕЉЕНА ЛИЦА

               Зашто није донесен Правилник о посебним критеријумима, стандардима и процедурама, што је предвиђено чланом 20. тачка 10. Закона о избјеглицама, расељеним лицима и повратницима у Републику Српску (''Службени гласник РС, број: 42/05'')?

Ћирилица

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Неда Петрић, самостални посланик у Клубу посланика ДНС поставила је на Једанаестој сједници одржаној 6. априла 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТРУ ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

Да ли вам је познато како се води евиденција долазака и одлазака с посла за запослене у ''Електро Бијељини'', пошто постоје информације, да заиста неки високофункционирани запослени имају привилегију, да врло ријетко долазе на посао, па чак неки у последњу годину и годину и по, дођу по пет шест пута на посао, да ли имате неку информацију везано за то?

Ћирилица

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Неда Петрић, Клуб посланика ДНС-СРС поставила је на Деветој сједници одржаној 9. фебруара 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ПРЕДСЈЕДНИКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Да ли је приликом пријаве кандидата на конкурс за пријем у радни однос, уопште дозвољено тражити увјерење о некажњавању за кривично дјело?

Ћирилица

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Неда Петрић, Клуб посланика ДНС-СРС поставила је на Шестој сједници одржаној 15. септембра 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ПРЕДСЈЕДНИКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Ћирилица

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Неда Петрић, Клуб посланика ДНС-СРС поставила је на Седмој сједници одржаној 21. октобра 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Ћирилица