Резултати гласања Двадесет друге редовне сједнице - први наставак