Резултати гласања Прве посебне сједнице 11. сазива