Билтен Народне скупштине Републике Српске број 4,новембар 2016. године